Den preliminära orderingången av tunga lastbilar (Class 8) på den nordamerikanska marknaden, en av de viktigare marknaderna för är för Volvo, landade på ungefär 26 500 fordon i december. Det innebär en minskning med 15 000 fordon jämfört med antalet i november, enligt data från ACT Research. Volvo reagerar negativt och faller 2,8 procent på torsdagen.

“Efter en oväntad stark november överraskade orderingången på Class 8-order i motsatt riktning under 2023 års sista månadsrapport. Med den största säsongsfaktorn på året, gör det att decembers säsongsjusterade orderingång faller skarpt, till 20.900 enheter”, kommenterar ACT:s vd och analytiker Kenny Vieth.

Den totala tillväxttakten för tunga lastbilar i fråga om orderingång för hela 2023 blev -7,0 procent jämfört med året innan, och antalet enheter landade på 278 500.

I kategorin Class 5-7 ökade orderingången också till 26 500 enheter i december, en ökning med 53 procent jämfört med “mycket lätta jämförelsetal” föregående år. För hela 2023 var antalet Class 5-7-beställningar 245 700 enheter.

Kepler Cheuvreux skriver i en kommentar att siffrorna var något svagare än väntat.

“December är normalt säsongsmässigt svagare än oktober-november. Sammantaget är ordersiffran för klass 8 något svagare än väntat jämfört med de senaste månaderna. Vi förväntar oss att Volvos NAFTA-lastbilsordrar utvecklas i linje med den nedgång på 5 procent som sågs under de senaste tre månaderna, mätt i årstakt. Vi upprepar Köp med riktkurs 265 SEK”, skriver Kepler Cheuvreux om Volvo.