Under 2023 ökade fondspararna i Sverige sina investeringar i fonder med nästan 100 miljarder kronor netto. Fondförmögenheten ökade markant och nådde 6 929 miljarder kronor vid årsskiftet.

Trots politisk och ekonomisk oro visade fondsparandet betydande motståndskraft under 2023. Det samlade nettoinflödet uppgick till 97,2 miljarder kronor. Huvuddelen av det nya sparandet riktades mot aktiefonder, som hade nettoinsättningar på över 100 miljarder kronor. Även långa räntefonder hade nettoinflöden, medan korta räntefonder, blandfonder och hedgefonder hade nettouttag under året.

Vid slutet av 2023 nådde den totala fondförmögenheten i Sverige 6 929 miljarder kronor, vilket innebar en ökning på 862 miljarder under året.

Dessa resultat presenteras i Fondbolagens förenings årsrapport om fondsparande i Sverige under 2023.

Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

”2023 har precis som 2022 utmanat fondspararna rejält. Under stora delar av året rörde sig världens börser oroligt samtidigt som plånböckerna var ansträngda när levnadskostnaderna ökade. Den kombinationen brukar inte tala för riskvilja, men fondspararna har varit kloka och modiga. I backspegeln kan man ofta konstatera att tuffa tider skapar stora möjligheter och det tycker jag att spararna har tagit fasta på under året. Med hopp om att räntetoppen är nådd och att inflationen börjar nå rimliga nivåer investerade aktiva sparare med högre risk. Även om börserna belönade ett högt risktagande med en stark uppgång under årets sista månader tycker jag det är viktigt att fortsätta vara konsekvent med ett långsiktigt månadssparande. För vart marknaden tar vägen i det kortsiktiga perspektivet vet ingen, det har 2023 varit ytterligare ett exempel på”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

2023 i punkter

  • Totalt nysparades 97,2 miljarder kronor i fonder under 2023, med huvudsakliga nettoinsättningar i aktiefonder och långa räntefonder.
  • Den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde 6 929 miljarder kronor vid slutet av 2023, med en ökning på 862 miljarder under året.
  • De flesta globala aktiemarknader visade värdeökningar, där värdet på aktiefonder i genomsnitt steg med över 11 procent. Sverigefonder och globalfonder ökade i värde med cirka 14 procent och 15 procent i genomsnitt, medan USA-fonder hade ännu högre avkastning. Vissa tillväxtmarknader hade svag utveckling under 2023.
  • Aktiefonder hade nettoinflöden på över 100 miljarder kronor, med störst insättningar i globalfonder (78 miljarder netto) följt av Sverigefonder (28 miljarder netto).
  • Indexfonder fortsatte att få stora inflöden och hade nettoinsättningar på 109 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder hade nettouttag på 9 miljarder. Andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten ökade från 6 procent 2010 till närmare 22 procent vid utgången av 2023.
  • Långa räntefonder hade nettoinsättningar på totalt 49,2 miljarder kronor under 2023, där nysparandet i företagsobligationsfonder utgjorde 16,6 miljarder.
  • Blandfonder hade nettoutflöden på 15,1 miljarder kronor under 2023.
  • Korta räntefonder och hedgefonder hade nettouttag på 28,3 respektive 11,7 miljarder kronor under året.