SPP har nyligen tilldelats uppdraget att förvalta tjänstepensionen ITP för över två miljoner privatanställda tjänstemän de närmaste fem åren. Detta är ett stort steg för SPP eftersom bolaget för första gången blir valbart inom både traditionell förvaltning, sparande med garanti, och fondförvaltning.

SPPs VD, Jenny Rundbladh, uttryckte sin stolthet och glädje över att bli valt som leverantör inom båda områdena. Detta visar på SPPs styrka och attraktivitet inom fond- och traditionell förvaltning. SPP blir också fortsatt valbart bolag inom fondförsäkring, vilket bolaget har varit sedan 2013.

En av de stora nyheterna är att tjänstemännen inom ITP de närmaste fem åren kan välja SPPs traditionellt förvaltade produkt, Sparande med garanti. Detta bekräftar SPPs konkurrenskraft och kvalitetssäkring, vilket är en styrka för bolaget att fortsätta utmana de mer etablerade aktörerna.

Upphandlingen av försäkringsprodukter inom tjänstepensionen ITP har utförts av valcentralen Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Totalt har åtta försäkringsgivare valts ut för att förvalta den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP under kommande femårsperiod. Alla privatanställda tjänstemän ges fem alternativ för traditionell försäkring och fem alternativ för fondförsäkring.

SPPs starka position inom tjänstepensionsområdet visar sig genom valet av bolag inom både traditionell förvaltning och fondförsäkring. Bolaget fortsätter att förbättra villkoren och fondutbudet för den enskilda kunden inom fondförsäkring, vilket bekräftas genom att Collectum återigen väljer SPP som valbart bolag.

SPP har höga ambitioner att fortsätta växa inom tjänstepensionsområdet och detta styrkebesked är ett bevis på att bolagets erbjudande är konkurrenskraftigt och attraktivt för kunderna. För tjänstemännen inom ITP betyder det fler alternativ och möjligheter att välja en pensionsförvaltning som passar dem bäst. SPPs framgångar i upphandlingen av tjänstepensionen ITP bådar gott för bolagets framtida tillväxt och utveckling inom pensionsbranschen.