Inflation september, bankernas senaste prognoser tyder på att vi kan förvänta oss en kraftig inbromsning av inflationstakten i Sverige. Men detta ser inte ut att hejda Riksbanken från att gå vidare med räntehöjningar.

Minskade elpriser

Nordea förutser att inflationstakten i september hamnar på 3,8 procent på årsbasis, vilket markerar ett nedfall från 4,7 procent som noterades i augusti. Handelsbanken har en ännu djärvare prognos med ett större fall i inflationstakten.

En av de främsta anledningarna till denna förväntade nedgång är de minskade elpriserna. Enligt uppgifter har spotpriserna på Nordpol sjunkit från 38 öre per kWh i genomsnitt i augusti till 28 öre i september. Denna siffra står i skarp kontrast till fjolårets pris på 2,14 kronor under samma månad.

Riksbanken har också förutsett en lägre inflationstakt framöver. De förväntar sig att takten sjunker till 3,6 procent i november och ytterligare ner till 2,3 procent i december, vilket är nära det långsiktiga inflationsmålet.

Den svaga kronan är nu det stora problemet

Trots dessa prognoser av en sjunkande inflation, har Riksbanken signalerat att fler räntehöjningar kan vara på väg. Orsaken? Den svenska kronan. Medan den underliggande inflationstakten anses vara för hög, är det den svaga svenska kronan som nu står i centrum av bekymret, och det kan vara anledningen till ytterligare räntehöjningar i november.

Nordea är inte ensam om att ha denna syn. Handelsbanken förväntar sig att inflationstakten, enligt KPIF-måttet, kommer att stanna vid 3,7 procent i september. Men de tror även att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent vid deras möte i november.

Målet för inflationen 2,0 %

Det bör noteras att Riksbanken har satt ett mål för inflationen att stabilisera vid 2,0 procent. Hur nära vi kommer till detta mål återstår att se.