Svenska medicinteknikbolaget NOSA, som är en ledande leverantör av intranasala andningsprodukter, har börjat handlas på NASDAQ First North efter ett omvänt förvärv av FRISQ Holding AB.

Bolaget är aktivt i norra Europa och har en bevisad portfölj och ett starkt distributionsnätverk. Bolagets första innovation var ett intranasalt luktskydd och sedan dess har bolaget utökat sin produktportfölj med innovativa lösningar som berör inandning genom näsan. Under pandemin lanserade bolaget en ny typ av nässkydd som reducerar exponeringen av virus och bakterier i inandningsluften. Utöver detta erbjuder man även näsfilter mot skadliga luftburna partiklar som framför allt säljs till pollenallergiker som vill ha ett naturligt skydd.

NOSA har sedan start haft en stark utveckling och är idag aktiva i norra Europa. Bolaget har en skalbar affärsmodell med en befintlig och bevisad portfölj och ett starkt distributionsnätverk. Med en utökad kassa vill man nu påskynda tillväxtresan genom att öka penetrationen i befintliga marknader, samtidigt som man går in i nya strategiska marknader.

Bolaget har en stor potentiell marknad och ser dessutom trender som talar för fortsatt stark underliggande tillväxt. Produkterna i portföljen är patenterade eller “patent-pending”, och bolaget har även varumärkesskydd i strategiskt utvalda marknader. Samtliga produkter är tillverkade med en unik produktionsteknik som gör det svårt för andra att kopiera.

NOSA luktskydd “NOSA plugs” är en unik produkt som löser ett reellt problem för alla som arbetar i situationer där dålig lukt ofta uppstår. Produktens kunder är nöjda och lojala; två tredjedelar av alla nya kunder är återköpande efter ett år och enligt bolagets kundundersökning rekommenderar 9 av 10 sjuksköterskor som använder produkten den till sina kollegor.

NOSA plugs
NOSA plugs

Under pandemin lanserade bolaget en ny typ av nässkydd som reducerar exponeringen av virus och bakterier i inandningsluften. Produkten har mött ett stort intresse, och företaget har även utökat sin produktportfölj med näsfilter mot skadliga luftburna partiklar som säljs till pollenallergiker som söker ett naturligt skydd.

NOSA ser fram emot att öka sin penetration ytterligare med en hög marginal, något som anses vara möjligt då större delen av de väsentliga CAPEX-investeringarna som krävs för att skala upp redan är genomförda. Bolaget har en stark position på marknaden och vill nu accelerera och rulla ut sitt produktsortiment internationellt. De fokuserar på att bygga upp ett starkt distributörsnätverk, primärt i Europa och Nordamerika. De har också utvecklat nya produkter och lösningar för att möta kundernas behov och öka sin konkurrenskraft på den internationella marknaden.

För att uppnå sina mål arbetar NOSA också med att stärka sin varumärkesidentitet genom marknadsföring och kommunikation, både online och offline. De satsar på att öka medvetenheten om sitt varumärke och sin produktportfölj genom att delta i olika evenemang, mässor och seminarier i relevanta branscher.

Sammanfattningsvis är NOSA ett företag med en stark position på marknaden, som satsar på att öka sin penetration och rulla ut sitt produktsortiment internationellt genom att bygga upp ett starkt distributörsnätverk och förbättra sin varumärkesidentitet och kundupplevelse.