I början av maj är det stor risk att södra Sverige får ännu högre elpriser. Kriget i Ukraina pressar elpriserna uppåt när den inhemska elproduktionen minskar på grund av stängda kärnkraftsreaktorer. I norra Sverige väntas däremot vårfloden komma igång, och ge lägre elpriser.

Elprisets utveckling under april jämfört med mars skiljer sig mellan olika elområden. I elområde 1 och 2 har elpriserna under april mer än fördubblats jämfört med mars, medan priserna i elområde 3 och 4 tvärtemot sjunkit med ca 37-30%. I elområde 1 och 2 har snittpriset för månaden ökat från ca 23 öre/kWh i mars till 54 öre/kWh i april. I elområde 3 har elpriset minskat från ca 130 öre/kWh i mars till 89 öre/kWh i april, och i elområde 4 från 155 till 114 öre/kWh.

Priserna har varierat mycket under månaden. I början av april hade priserna en tydligt nedåtgående trend, framförallt på grund av varmare väder vilket minskade förbrukningen. Men sista veckan i april bröts trenden och elpriset har istället ökat kraftigt framförallt i elområde 3 och 4.