En markant förbättring i infrastrukturen

För sjätte året i rad har Riksförbundet M Sverige genomfört en grundlig granskning av den offentliga laddinfrastrukturen för elbilar i Sverige. Tidigare år har man sett en försämring, där tillväxten av laddbara fordon långt översteg tillgängligheten på laddstolpar. Men under 2023 skedde en välkommen vändning med en betydande ökning av antalet publika laddstolpar.

Med en flotta av cirka 580 000 laddbara fordon i landet, pekar EU:s riktlinjer på ett behov av 58 000 publika laddstolpar. Trots ett imponerande tillskott i antalet laddstolpar under det gångna året, är bristen fortfarande påtaglig. Sverige saknar 26 000 stolpar för att nå upp till den satta målsättningen.

Fortfarande en lång väg kvar

Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig vid M Sverige, betonar vikten av fortsatt expansion. “Laddstolpar är en grundläggande förutsättning för att kunna köpa och köra en elbil. Det är glädjande att laddstolparna har ökat så kraftigt, men det är fortfarande ett stort gap till vad som är en acceptabel nivå”, säger han.

Blandade resultat över landet

En detaljerad titt på statistiken visar att endast tre län – Gotland, Jämtland och Blekinge – har ett tillräckligt antal laddstolpar för att möta efterfrågan. Bland dessa har Blekinge särskilt utmärkt sig med en ökning på 145 procent av antalet laddstolpar, en imponerande förbättring för ett län som tidigare legat i botten.

Behov av bredare satsningar

Utöver den publika laddinfrastrukturen är det även ett akut behov av utbyggnad inom bostadsrättsföreningar, samfälligheter och allmännyttan. “För att göra elbilar tillgängliga för alla krävs satsningar i det publika laddnätet”, understryker Stjernvall.

Kommunernas roll är avgörande

Tidigare undersökningar från M Sverige har belyst kommunernas viktiga roll och behovet av ytterligare stöd för att förbättra laddinfrastrukturen. “Många kommuner ligger fortfarande efter och behöver öka takten i utbyggnaden. Alla måste bidra till att underlätta för bilister att ladda sina bilar”, förklarar Stjernvall.

En jämförelse som ger perspektiv

Riksförbundet M Sverige har jämfört antalet laddstolpar med antalet laddbara fordon, vilket visar att bristen är som störst i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län. Stockholm står inför det största gapet, med ett behov av ytterligare 13 000 laddstolpar för att täcka nuvarande efterfrågan.

Sammanfattning

Trots en imponerande ökning av antalet laddstolpar under 2023, står Sverige inför utmaningen att ytterligare minska gapet mellan tillgång och efterfrågan. Det är tydligt att både lokala och nationella insatser behövs för att accelerera utbyggnaden av laddinfrastruktur, och därmed underlätta övergången till en mer hållbar och eldriven fordonsflotta.

Andel stolpar per län 2022 och 2023

 
Blekinge 542 221 145%
Dalarnas 1 002 589 70%
Gotlands 500 212 136%
Gävleborgs 765 558 37%
Hallands 1 286 607 112%
Jämtlands 727 597 22%
Jönköpings 777 426 82%
Kalmar 630 389 62%
Kronobergs 533 278 92%
Norrbottens 508 355 43%
Skåne 3 803 2 472 54%
Stockholms 8 857 4 565 94%
Södermanlands 472 316 49%
Uppsala 625 527 19%
Värmlands 657 511 29%
Västerbottens 578 403 43%
Västernorrlands 576 382 51%
Västmanlands 542 355 53%
Västra Götalands 7 451 3 386 120%
Örebro 648 334 88%

 

Om undersökningen

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle.

M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1. Statistik länsvis har hämtats från Powercircle, statistik för respektive kommun går att se på info.nobil.no