Stockholm, Sveriges största kommun, är på god väg att nå en befolkning på en miljon. I oktober markerade staden en betydande milstolpe genom att passera 990 000 invånare, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Med en beständig tillväxttakt pekar nu prognoser mot att Stockholm når miljonen under 2025.

Den senaste statistiken, som är preliminär, visade att Stockholm hade 990 390 invånare i slutet av oktober detta år. “Stockholms kommun har fram till oktober vuxit med över 5 600 personer under 2023,” kommenterar Guadalupe Andersson, en befolkningsstatistiker vid SCB.

Det har varit en anmärkningsvärd tillväxt för Stockholm under 2000-talet, med nästan en kvarts miljon nya invånare. Denna tillväxt har dock inte varit jämn över åren. Under det tidiga 2000-talet låg årlig befolkningsökning på ungefär 3 200–6 700 personer. Efter detta följde en period med betydligt högre ökningstakt.

“Andra halvan av 2000-talet såg en betydande ökning, med Stockholm som växte med över 11 000 invånare varje år mellan 2006 och 2019, och i vissa år, som 2009, ökade befolkningen med över 19 000,” förklarar Andersson.

Under coronapandemins första år skedde en markant minskning i befolkningstillväxt. Men nu ser vi att ökningen återgått till de nivåer som observerades i början av 2000-talet. “Om denna tillväxttakt håller i sig även nästa år, är det troligt att Stockholm når en miljon invånare år 2025,” säger Andersson.

Folkmängden i Stockholms kommun sedan år 2000*

År Folkmängd Folkökning
2000 750 348 6 645
2001 754 948 4 600
2002 758 148 3 200
2003 761 721 3 573
2004 765 044 3 323
2005 771 038 5 994
2006 782 885 11 847
2007 795 163 12 278
2008 810 120 14 957
2009 829 417 19 297
2010 847 073 17 656
2011 864 324 17 251
2012 881 235 16 911
2013 897 700 16 465
2014 911 989 14 289
2015 923 516 11 527
2016 935 619 12 103
2017 949 761 14 142
2018 962 154 12 393
2019 974 073 11 919
2020 975 551 1 478
2021 978 770 3 219
2022 984 748 5 978
2023 (oktober) 990 390 5 642

*Statistiken för helår avser invånarantalet den 31 december varje år.

Källa: SCB

Stockholms stadskärna fortsätter att vara en magnet för både inrikes och utrikes migration, vilket bidrar till stadens stadiga befolkningstillväxt. Medan vissa utmaningar följer med denna expansion, såsom bostadsbrist och infrastrukturbehov, fortsätter Stockholm att vara en vital och dynamisk stad som lockar till sig människor från hela världen.