Idag tog bostadsminister Johan Danielsson emot förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet välkomnar förslaget om startlån som kan ersätta det utbredda användandet av blancolån till kontantinsatsen. Nu måste regeringen agera skyndsamt för att förverkliga förslagen, så att unga vuxna får en rimlig chans att kliva in på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundets näringspolitiska expert André Nilsson kommenterar.

Den särskilda utredaren Eva Nordström presenterade idag utredningen: Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (Fi 2020:11). Syftet med utredningen har varit att underlätta för förstagångsköpare att kliva in på bostadsmarknaden genom att kartlägga kreditvillkoren för förstagångsköpare och att föreslå hur ett statligt startlån ska utformas. Utredningen innehåller förslag på hur ett startlån skulle kunna utformas, men har utöver sina direktiv också undersökt fler förbättringar på bostadsmarknaden. Dessa förbättringar innefattar ett förslag på hur ränteskillnadsersättningen skulle kunna förbättras.

– Fastighetsmäklarna välkomnar utredningen. Startlån kan ersätta användandet av blancolån till kontantinsatsen, det skulle vara ett historiskt framsteg både för hushållens plånböcker och för bostadsmarknadens ekonomiska hållbarhet, säger André Nilsson, näringspolitisk expert Mäklarsamfundet.

Utredningen har, utöver att presentera förslag på startlån, också undersökt kreditvillkoren för förstagångsköpare och kartlagt internationella erfarenheter av liknande åtgärder. Mäklarsamfundet har länge informerat om att Sverige har Europas högsta flyttskatter och att de flesta jämförbara länder har en särskild sparform för sparande till kontantinsats, utöver startlån för bostadsköp. Det är exempel som också Sverige borde ta lärdom av.

– Nuvarande bostadspolitik, med tuffa kreditregler och höga flyttskatter, stänger ute merparten av de unga från bostadsmarknaden. Startlån är bärande för att även unga som inte har rika föräldrar ska få en ärlig chans att flytta till en egen bostad. I det sammanhanget är det här förslaget den största förbättringen av bostadspolitiken under 2000-talet, säger André Nilsson, näringspolitisk expert Mäklarsamfundet.

Nu går förslaget ut på remiss och Mäklarsamfundet kommer att bidra med vår kompetens från bostadsmarknaden för att se till att finslipa utredningens förslag. Förhoppningsvis kan förslagen förverkligas under året.

–  Samtidigt som startlån skulle bli den viktigaste bostadspolitiska reformen under 2000-talet så ser vi redan nu förbättringspotential. Dels riskerar kravet om ett bostadslån på 85 procent att enbart de med hög lön som klarar de tuffa kreditrestriktionerna kan ta del av startlånen, dels så omfattas inte trångbodda barnfamiljer eller den som behöver skilja sig. Vi ser fram emot att bidra med förbättringsförslag under remissarbetet och hoppas på en skyndsam beredning så att trösklarna in till bostadsmarknaden kan sänkas för de som står utanför, säger André Nilsson, näringspolitisk expert Mäklarsamfundet.