Efter en julimånad med en viss avmattning i tillväxten av nya företag i Sverige, såg vi en kraftig återhämtning under augusti. En nyligen utförd sammanställning av webbhotellspecialisten STRATO, baserad på Bolagsverkets statistik, visar att det svenska näringslivet ökade med imponerande 2 241 företag under den senaste månaden.

Efter att ha upplevt flera månader med positiv nettotillväxt av nya företag, noterades en viss avstannande trend i juli med en mindre minskning i antalet företag i Sverige. Men under augusti återhämtade sig tillväxten, med en ökning på 2 241 nya företag. Detta innebär en ökning på 0,21 procent jämfört med föregående månad. Det är också värt att jämföra med samma period föregående år, då 2 423 nya företag registrerades, motsvarande en ökning på 0,23 procent.

– Semestertider kan ha förklarat varför antalet företag minskade i juli men i augusti ser vi en positiv återhämtning och mer “normala” siffror. Just nu räknar många svenskar med en svagare konjunktur med hög inflation och höga räntor som tynger hushåll och företag. För oss är det viktigt att fortsätta stötta och skapa förutsättningar så att fler vågar ta klivet att starta och driva företag, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Störst ökning under augusti noterades i Norrbotten med 0,4 procent, följt av Dalarna med 0,35 procent och Skåne med 0,34 procent.

I tabellen nedan presenteras tillväxten för Sveriges län i termer av procent samt antal.

Region

Tillväxt augusti 2023 (registrerade-avregistrerade)

Tillväxt augusti 2023 (antal)

Norrbottens län

0,4%

82

Dalarnas län

0,35%

87

Skåne län

0,34%

445

Jämtlands län

0,27%

38

Blekinge län

0,26%

28

Västra Götalands län

0,23%

400

Kalmar län

0,23%

42

Västmanlands län

0,22%

47

Södermanlands län

0,21%

48

Uppsala län

0,19%

65

Stockholms län

0,19%

681

Östergötlands län

0,18%

65

Värmlands län

0,17%

38

Kronobergs län

0,16%

26

Örebro län

0,16%

38

Hallands län

0,13%

44

Gotlands län

0,1%

6

Gävleborgs län

0,1%

23

Västerbottens län

0,09%

19

Västernorrlands län

0,07%

14

Jönköpings län

0,02%

5

Totalt:

0,21%

2 241

 

*Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader. Det kan handla om att företag som avregistrerats kan bakåtdateras, där exempelvis en konkurs registreras i Bolagsverkets register i juni, men själva konkursen är avslutad i maj. Då sätts maj sedan som avregistreringsdatum.