Den nordiska stålmarknaden är mångsidig och en stor del av stålleveranserna går via distributörer till små och medelstora företag. Nu adderas ytterligare en länk i värdekedjan för den framtida fossilfria stålmarknaden när Stena Stål och SSAB tecknat en gemensam avsiktsförklaring.

”Jag är glad att välkomna Stena Stål som partner för fossilfritt stål. Tillsammans bidrar vi till minskade koldioxidutsläpp när vi ska introducera fossilfritt stål på den svenska marknaden,” säger Matts Nilsson, försäljningschef Sverige & Norge på SSAB. “Vi bygger tillsammans fossilfria värdekedjor hela vägen till slutkund.”

”För oss på Stena Stål är fossilfritt stål centralt i vår resa mot en hållbar ståldistribution. Det här är ytterst viktigt för våra kunder och vi har ett mål att minska vårt CO2-avtryck med 50 procent redan 2030 och med 100 procent 2045. Vi är mycket glada över detta partnerskap, eftersom vi tar ett stort steg mot en fossilfri framtid,” säger Stefan Svensson, MD på Stena Stål AB.

SSAB planerar att revolutionera hela ståltillverkningsprocessen, med målet att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala under 2026 och att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från egen verksamhet omkring 2030. SSAB samarbetar med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall som en del av HYBRIT-satsningen för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion, som ersätter det kokskol som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri el och vätgas.