Spotlight Group har offentliggjort att de säljer sitt dotterbolag Placing Corporate Finance, inklusive dess tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Denna nyhet meddelades under tisdagskvällen genom ett pressmeddelande.

Försäljningen kräver godkännande

En viktig detalj i försäljningsprocessen är att den nya ägaren av Placing Corporate Finance måste godkännas av Finansinspektionen innan affären kan slutföras. Detta steg är avgörande för att säkerställa att den nya ägaren uppfyller nödvändiga regulatoriska krav.

Skapar ny kostnadsstruktur

Spotlight Group förklarar att även om försäljningen har begränsad direkt effekt på koncernens finansiella ställning, är den en del av en större strategi för att skapa en mer hållbar kostnadsstruktur. Detta är särskilt viktigt i ett svagt marknadsklimat. Koncernen strävar efter att stärka sin finansiella position och effektivisera sin verksamhet.

Den icke tillståndspliktiga verksamheten kvarstår

Trots försäljningen av den tillståndspliktiga delen av Placing, kommer den icke tillståndspliktiga delen, såsom bolagsvärderingar, att fortsätta inom Spotlight Group. Dessa aktiviteter kommer att överföras till FinReg Solutions, en annan enhet inom koncernen.

Kalqyl och Shark Communication

Spotlight Group har tidigare planerat att slå ihop Kalqyl och kommunikationsbolaget Shark Communication för att sedan dela ut dem till aktieägarna eller sälja dem. Efter en omvärdering baserat på Kalqyls arbete med AI-teknik och genomförda besparingar, har dock beslutet tagits att behålla Kalqyl inom koncernen. Däremot fortsätter arbetet med att sälja Shark Communication.

En ny framtidsvision

Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi uttrycker optimism för framtiden och betonar att dessa åtgärder leder till en mer lätthanterlig och logisk koncernstruktur. Med ett fokus på teknikbaserade tjänster inom FinReg och spännande utveckling inom AI-baserade tjänster, ser Gönczi fram emot att presentera nya erbjudanden på marknaden.