Apple har nyligen tillkännagett betydande förändringar i sina telefoner för att anpassa sig till EU:s nya lagstiftning, “Digital Markets Act”. Denna lag klassificerar Apples operativsystem iOS och App Store som “grindvaktstjänster”, vilket innebär nya krav på företaget.

Förändringar i Apples affärsmodell

Enligt de nya reglerna kommer Apple att tillåta alternativa appbutiker på iPhone och göra ändringar i sina betalningsprocesser. Detta är något som flera företag, inklusive Spotify, länge har efterfrågat. Men samtidigt som Apple sänker avgifterna för dem som använder deras egen App Store, införs en ny grundavgift på 0,5 eurocent för varje ny årlig appinstallation på en iPhone. Denna avgift kommer endast att tillämpas på företag med fler än 1 miljon årliga installationer.

Spotifys kritik

Daniel Ek, VD för Spotify, har starkt kritiserat denna nya avgift och kallar det för “utpressning”. Enligt Ek skulle avgiften leda till en tiofaldig ökning av Spotifys kostnader för att skaffa nya kunder om de väljer att använda en annan appbutik. Detta skulle göra det omöjligt för Spotify att bedriva en lönsam verksamhet. “Så vårt enda alternativ är att hålla fast vid status quo. Precis det som vi har kämpat emot i fem år”, skriver Ek i ett pressmeddelande.

EU-kommissionens roll

Spotify uppmanar nu EU-kommissionen att ingripa och undersöka Apples nya avgiftsstruktur. “Genom att uppfinna ett nytt skattesystem för att ersätta det gamla, hånar Apple lagens anda och de lagstiftare som skrev den. Jag hoppas verkligen att EU ser det här för precis vad det är och står fast, och inte låter deras arbete genom åren vara förgäves. Världens ögon är på er”, tillägger Ek.

Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, har kommenterat situationen och lovar att kommissionen kommer att granska företagens förslag efter att “Digital Markets Act” träder i kraft. “Från och med den 7 mars kommer vi att bedöma företagens förslag, och feedback från tredje part. Om de föreslagna lösningarna inte är tillräckligt bra kommer vi utan tvekan att vidta kraftfulla åtgärder”, säger Breton.

Långvarig konflikt

Spotify har i flera år kritiserat Apple för konkurrenshämmande verksamhet. Apples App Store, som länge varit det enda alternativet för iPhone-användare att ladda ned appar, har tagit upp till 30 procent i provision. Med “Digital Markets Act” hade Spotify hoppats på en ljusare framtid, men Apples senaste besked gör framtiden osäker för Spotify och liknande företag.

Avslutande tankar

Det återstår att se hur EU-kommissionen kommer att hantera denna komplexa situation. Spotifys anklagelser om utpressning och Apples nya avgiftsstruktur kastar ljus på de pågående spänningarna mellan stora teknikföretag och reglerande myndigheter. Med världens ögon på dem kommer EU:s beslut att vara avgörande för framtiden för digital konkurrens och innovation.