DIF Capital Partners kommer att förvärva en majoritetsandel i Stockholmsbaserade Alight, en ledande utvecklare av subventionsfria solprojekt i Norden. Avtalet omfattar en investering på 150 miljoner euro och ett sekundärt utköp av ett antal befintliga aktieägare. Kapitalet kommer Alight att använda för att skala upp utbyggnaden av sin pipeline av solanläggningar.

Alight kommer att göra detta genom att bygga ut och långsiktigt äga projekten och underlätta övergången till att bli en oberoende elproducent. Alight etablerade sig på den nordiska solenergimarknaden genom att erbjuda energiköpsavtal (Power Purchase Agreements) för solenergi till stora kommersiella och industriella elanvändare, och har utvecklat flera av Sveriges största solparker och därtill flera solanläggningar på fastigheter. Investeringen kommer att göra det möjligt för Alight att öka takten på utbyggnaden av nya solprojekt i Norden och Europa i stort.

Jag är stolt över Alights resa hittills och med den här investeringen kommer vi att kunna öka vårt ledarskap inom den subventionsfria solenergiutbyggnaden. Som leverantör av solel som tjänst till stora elanvändare gör det oss till en naturlig partner för företag av alla storlekar och branscher. Vi är glada över att kunna arbeta nära DIF för att stötta näringslivets övergång till förnybar energi, de delar vår vision för branschen och det brådskande arbetet med att öka takten på energiomställningen. Företagens energianvändning står för upp till 70 % av den globala elförbrukningen, så det är viktigt att snabbt och effektivt övergå till förnybar energi. Solenergi är den billigaste och snabbaste energikällan att skala upp, så det är avgörande att bygga mer för att skapa energisäkerhet och minska utsläppen”, säger vd och medgrundare Harald Överholm.

Nio år efter det att Alight grundades 2013 är de nu ledande i Europas kommersiella solenergiutbyggnad genom sin subventionsfria strategi för sol-PPA. På sin hemmamarknad Norden har Alight över 1 GW pipeline av projekt under utveckling, varav en stor del kommer att byggas ut inom de kommande 24 månaderna. Alight har också ytterligare 170 MW under utveckling i Europa.

Gijs Voskuyl, partner på DIF och investeringsansvarig för DIF Infrastructure VII, kommenterar sin investering: “Vi har imponerats av Alights resultat som en föregångare på den växande nordiska solenergimarknaden, utöver deras högkvalitativa kundfokuserade strategi för att vinna långsiktiga solkontrakt. Vi delar också Alights vision om hur man kan påskynda energiomställningen i Europa och mer specifikt för deras kommersiella och industriella kunder, samtidigt som man skapar energisäkerhet till en låg kostnad på en marknad med höga elpriser. Alights team och framtidsutsikter är en stark grund att bygga vidare på och vi är glada över att genom detta steg göra det möjligt för Alight att förverkliga sina tillväxtambitioner.”

Efter att ha satt upp ett initialt mål att bygga 1 GW soltillgångar till år 2025, har Alight nu som mål att leverera 5 GW PPA-baserade solprojekt i Norden och Europa till år 2030. Med Alights PPA skyddas stora elanvändare från prishöjningar genom att erbjudas fasta priser i 10-20-åriga avtal. Alight leder också utbyggnaden av samlokaliserad batterilagring på den svenska marknaden, vilket är en viktig komponent för att se till att nätstabiliteten klarar av utbyggnaden av solenergi. I oktober i år aviserade Alight att Sveriges största samlokaliserade sol-plus-lagringsanläggning kommer att färdigställas i december i deras 12 MW solpark i Linköping. Alight utvecklade och driver även Sveriges största solpark i drift, en 18 MW-anläggning i Skurup. Företaget har som mål att införa samlokaliserad lagring i framtida projekt och att tillföra det på befintliga solparker.