Soltech Energys styrelse har idag fattat beslut om ett nytt finansiellt femårsmål. Det nya målet innebär att Soltechkoncernen verksamhetsåret 2028 ska leverera intäkter om 8 MDR SEK med en lönsamhet på 10 procent (EBITA). Fokus under 2024 och framåt kommer att vara på helhetslösningar, lönsamhet och kostnadskontroll. Aktien är upp en halv procent för dagen. Pressmeddelandet i sin helhet kan läsas här.

Från start till marknadsledare

Soltech har under de senaste fem åren ökat intäkterna från ca 50 MSEK till närmare 3 MDR SEK (perioden Q4 2022 till Q3 2023) och är idag en koncern med 1 000 anställda i tre länder. Denna snabba och planerade expansion har skett via förvärv av bolag och hög organisk tillväxt, vilket har inneburit stora investeringar och tidigare röda siffror. Dock har de senaste fyra kvartalen visat en successivt förbättrad lönsamhet.

En ny väg framåt

Soltechs tidigare femårsmål från 2019 om att nå intäkter om 4,7 MDR SEK 2024 kommer sannolikt inte att nås, delvis på grund av en strategisk omriktning från snabb tillväxt via förvärv till fokus på lönsamhet och organisk tillväxt. Det nya finansiella målet för 2028 är ambitiöst, men realistiskt med tanke på den växande marknaden och koncernens stärkta position.

VD Stefan Ölander om framtiden

Stefan Ölander, VD för Soltech, ser solenergi och dess omkringliggande produkter och lösningar som en självklar framtidsbransch. Han betonar Soltechkoncernens helhetserbjudande inom områdena laddning, lagring, balanstjänster, tak-, fasad- och elteknik, och deras starka position på marknaden. Ölander är optimistisk om att ytterligare stärka denna position för att nå det nya målet om 8 MDR SEK i intäkter och 10 procent EBITA 2028.

Framtidens energislag

Solenergi står idag för en mindre del av Sveriges energibehov, men har en enorm potential och kommer att vara en central del av den gröna omställningen. Marknaden för solenergi väntas växa kraftigt, och Soltech positionerar sig som en ledande aktör i denna framtidsbransch, redo att möta både dagens och morgondagens energiutmaningar.