Japanska Softbank säljer sin andel i Sinch, cirka två veckor efter att konglomeratet gjort en exit i norska Kahoot. Aktieposten köps av Neqst D2, som är största aktieägare i Sinch och medgrundare och tillförordnade vd Johan Hedberg. Efter transaktionen uppgår neqst D2s ägarandel till 18,6 procent av de utstående aktierna. 

Aktieposten motsvarar 5,01 procent av det emitterade aktiekapitalet i Sinch och internmäklades efter gårdagens börsstängning. Aktieposten motsvarade ett värde om 42 miljoner och skedde till aktiekursen 15,132 SEK.

Softbank klev in som ägare i Sinch under 2021 i samband med en riktad emission till kursen 164,60 SEK. Aktiekursutvecklingen har inte varit rolig sedan dess, under torsdagens handel stängde kursen på 14,066 SEK. Hittills i år är aktien ner mer 85 procent vilket innebär att Softbank beräknas göra en stor förlust på investeringen i Sinch.

Strax efter att börsen öppnade på fredagen handlades Sinch upp drygt 23 procent, den kraftiga rörelsen kan tolkas som ett lättnadsrally då aktieägarkollektivet inte längre behöver spekulerar i Soft Banks ägande. Dessutom verkar marknaden gilla att köparna i transaktionen är tidigare storägare samt att medgrundaren passar på att fylla på sin ägarandel när aktiekursen är pressad. I skrivande stund har Sinch rekylerat tillbaka och handlas 6,5 procent högre jämfört med gårdagens stängningskurs.