I december 2023 rapporterades ett mindre prisfall på både bostadsrätter och villor med 1 %. Denna förändring innebär att årsutvecklingen för bostadsrätter står på +1 %, medan villapriserna visar en årlig minskning på 1 %. Dessa siffror framkommer i de senaste rapporterna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

I de centrala delarna av Stockholm och Malmö, samt i Stormalmö, förblev priserna stabila under december. I motsats till detta såg både Storstockholm och Storgöteborg en prisminskning på 1 %, medan centrala Göteborg hade en något större minskning på 2 %. Årsvis skiftar prisförändringarna från en ökning på 3 % i centrala Stockholm, Storstockholm och Storgöteborg, till en oförändrad nivå i Stormalmö. Prisutvecklingen över länen visar på en bred variation, med en ökning på 16 % i Värmland till en minskning på hela 30 % i Jämtland, enligt Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

För samtliga storstadsområden som redovisades minskade villapriserna med 1% under december. På årsbasis har priserna ökat med 2 % i Stormalmö, men minskat med 1% i Storgöteborg och 2 % i Storstockholm. Årsvis visar prisutvecklingen bland länen variationer från en ökning på 4 % i Värmland till en minskning på 9 % i Blekinge, rapporterar Hans Flink.

Marknaden

Den prisnedgång som började i april 2022 har lett till att bostadspriserna i hela riket nu är tillbaka på samma nivå som 2020. Prisfall på bostadsrätterna har tagit priserna till prisnivån från augusti 2020 och villapriserna till nivåerna från november samma år.

Antalet sålda bostäder under 2023 var avsevärt lägre jämfört med tidigare år. Antalet sålda bostadsrätter minskade med 14 % och villor med 7 % jämfört med föregående år. I december enskilt såldes 2 % färre bostadsrätter medan försäljningen av villor ökade med 6 %, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentarer

För andra året i rad har antalet genomförda affärer minskat, och de affärer som genomförts har tagit längre tid än tidigare. Ser man framåt finns det både positiva och negativa indikationer på en möjlig marknadsvändning. Det finns ett stort undertryckt behov av att flytta och vi befinner oss sannolikt vid en topp i räntenivån. Detta gör att hushållen kan planera sin boendeekonomi på en mer långsiktig basis, säger Oskar Öholm, VD för Mäklarsamfundet.

Källa: Svensk Mäklarstatistik