Trafikförvaltningen och MTR har tillsammans beslutat att avsluta pendeltågsuppdraget i förtid. SJ kommer att ta över ansvaret för pendeltågtrafiken i Stockholm.

Enligt Anton Fendert (MP), som uttalade sig under en presskonferens, har de noggrant övervägt alla alternativ och bedömt att SJ har bättre förutsättningar att säkerställa en “stabil pendeltågstrafik”.

Trafikregionrådet Anton Fendert bad samtidigt resenärerna om tålamod när SJ tar över trafiken.

“Jag vill redan nu be om resenärernas tålamod inför att SJ tar över trafiken. Det kommer inte vara fläckfritt från dag ett. Men med det nya avtalet finns goda förutsättningar för en trafik som går efter tidtabell.”

Beslutet att avsluta MTR-avtalet kom från regionens trafikförvaltning på onsdagsmorgonen.

– Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har det senaste året haft allvarliga störningar i verksamheten. Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt. SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt. Så nu väljer vi tillsammans att avsluta avtalet, säger David Lagneholm, vd SL och förvaltningschef Trafikförvaltningen.

SJ kommer att ta över pendeltågtrafiken den 3 mars 2024, medan MTR kommer att fortsätta driva trafiken fram till dess för att säkerställa en stabil service till resenärerna.

– Vi har gjort viktiga investeringar för att långsiktigt utveckla pendeltågsverksamheten under de år som vi drivit pendeltågen. Bland annat har vi utbildat historiskt många nya lokförare i egen regi. Nu ligger allt fokus på att säkerställa en bra överlämning till nästa operatör, säger Caroline Åstrand, vd MTR Nordic. 

Det är värt att notera att den nuvarande personalen har möjlighet att övergå till SJ, och avtalet med SJ har en initial längd på två år, med möjlighet till förlängning i upp till fyra år.