Skydd mot bedrägerier har blivit en avgörande fördel i strävan efter konsumentförtroende, särskilt inom bank- och finanssektorn. Företag som tar säkerhetsaspekter på allvar behöver inte bara rensa sina interna system och tjänster från kriminella aktiviteter utan även erbjuda effektivt skydd för kunderna i deras vardag.

Den senaste undersökningen “Faces of Fraud” genomförd av 3Gem Research för SAS Institute, en ledande aktör inom AI och dataanalys, målar en dyster bild där majoriteten har varit utsatta för bedrägeriförsök. Undersökningen inkluderade 13 500 konsumenter globalt, varav 1 000 var från Sverige.

Resultaten pekar på omfattande onlinebedrägerier i Sverige och dess påverkan på konsumenterna:

  • 75 procent har varit utsatta för bedrägerier minst en gång det senaste året.
  • 46 procent har drabbats minst två gånger.
  • 49 procent har upplevt bedrägerier oftare de senaste tolv månaderna jämfört med tidigare.
  • 89 procent känner sig mer oroade över bedrägerier vid undersökningens tidpunkt än tidigare.

De vanligaste formerna av bedrägerier inkluderar försök att få tag på bankinformation och personliga data, där mobiltelefoner och e-post är de vanligaste initiala kontaktmedlen. Bank- och finanssektorn är särskilt drabbad, då kriminella ofta utnyttjar deras produkter och tjänster för bedrägerier.

– De ekonomiska konsekvenserna av bedrägerier är uppenbara, men företag löper även risken att förlora förtroendet hos konsumenterna och försämra sitt rykte om konsumenterna bara misstänker att leverantören har ett svagare skydd mot bedrägerier än vad en annan leverantör upplevs ha, säger Stephanie Ora, globalt ansvarig för analys av finansiell brottslighet på SAS Institute. 

SAS har inlett ett samarbete med Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) och över 1 000 stödorganisationer för att öka medvetenheten om bedrägeribekämpning.

– Vi är stolta över samarbetet. Eftersom bedrägeritrenderna ständigt förändras, är kontinuerlig kunskapsdelning nyckeln till att hjälpa oss själva och hjälpa andra att undvika att bli offer för bedrägerier, säger Stephanie Ora.

Konsumenternas ökande krav på skydd understryker vikten av effektiva åtgärder mot bedrägerier. I undersökningen anser 83 procent av respondenterna att företag generellt sett bör göra mer för att skydda dem. Många är villiga att offra bekvämlighet för bättre skydd:

  • 67 procent accepterar längre transaktionstider och fler kontroller för ökat skydd mot bedrägerier.
  • 76 procent är öppna för att använda biometriska lösningar som ansikts- och röstigenkänning för betalningar och transaktioner.
  • 50 procent föredrar unika identifieringslösningar, som biometriska metoder, istället för att komma ihåg lösenord.

I den digitala eran blir säkerhet kring finansiella transaktioner och personlig information en högprioriterad fråga, och banker och finansbolag har ett ansvar att skydda sina kunder från potentiella bedrägerier.

– Bank- och finanssektorn har goda möjligheter att gå i bräschen för bättre säkerhet, inte minst skydd mot bedragare och bedrägerier i både sin verksamhet och för sina kunder. God säkerhet blir en konkurrensfördel i kampen om kunderna, säger Stephanie Ora.

De ökande kraven på hög hastighet och samtidig säkerhet utgör en intressant dynamik, där företag som kan balansera båda aspekterna har en konkurrensfördel. AI-lösningar, särskilt inom maskininlärning, spelar en central roll för att upptäcka och förebygga bedrägerier i realtid. SAS Institute investerar betydande resurser i branschspecifika AI-lösningar för att möta den ökande hotbilden.

– Den snabba utvecklingen av generativ AI ger en stor potential, inklusive till ett effektivare bedrägeriförebyggande arbete. Men tyvärr kan samma resurser användas av de kriminella. Användning av AI i kombination med kontinuerlig utbildning om bedrägeritrender kommer att göra det möjligt för företag att hjälpa fler konsumenter att ligga steget före brottslingar, avslutar Stephanie Ora.