Ett nytt avgörande från Skatterättsnämnden

Ett nytt avgörande från Skatterättsnämnden har fått Skatteverket att backa. Nu kan fler få skatteavdrag för sitt batteri. Tidigare beviljades grönt avdrag enbart för batterier som användes för att lagra egenproducerad el, men nu kommer det även vara möjligt att använda batterier till smarta funktioner som stödtjänster och optimering efter elpriset. Det skriver Svea Solar i ett pressmeddelande.

Svea Solar: En välkommen förändring

Sedan årsskiftet har Skatteverket stoppat smarta batterier från att få skattereduktion för grön teknik, det vill säga batterier med fler funktioner än att enbart lagra hushållets el. Nu har beslutet ändrats.

“Det här är ett oerhört välkommet besked, en förändring som gynnar både teknikutvecklingen och energiomställningen. Att begränsa användningen av en produkt så som Skatteverket gjort har hindrat många privatpersoner att bidra i energiomställningen. Nu har vi fått tydlighet och gehör i den här frågan och tillsammans med våra kunder kan vi fortsätta driva energiomställningen,” säger Erik Martinson, medgrundare och innovationschef Svea Solar.

Skatteverket ändrar sig efter Skatterättsnämndens avgörande

Efter ett avgörande från Skatterättsnämnden har Skatteverket ändrat sitt beslut. Batterier som beviljas grönt avdrag ska fortsatt användas till att lagra hushållets el, men får nu även användas för smarta funktioner som stödtjänster och optimering av elpriset.

“Batterier är en nyckel i energiomställningen, vi behöver inte bara mer el, vi behöver också använda elen smartare. Med ett batteri kan vi stötta elnätet och se till att det är i balans, samtidigt som vi använder el vid rätt tillfälle och på så sätt kan minska elkostnaderna för alla,” tillägger Erik Martinson.

Omprövning för nekade avdrag

De som nekats avdrag 2023 eller 2024 kan begära att beslutet omprövas. Detta ger möjlighet för fler att dra nytta av de ekonomiska incitament som skatteavdraget för grön teknik erbjuder och bidrar till att fler kan delta aktivt i energiomställningen.

Så begär du omprövning av beslut från Skatteverket.