En lönsam förändring

Avskaffandet av värnskatten 2020, den extra skatt på ytterligare 5 procent på höga inkomster, har visat sig vara en god affär för såväl staten som människor. Det framgår av en artikel från Erik Bengtzboe, chefekonom på Skattebetalarna. Värnskatten drog bara in en handfull miljarder till statskassan eftersom den försämrade incitamenten för arbete vilket höll tillbaka de arbetade timmarna och därmed skatteintäkterna. När skatten slopades ökade inkomsterna hos dem som slapp betala skatten så mycket att deras övriga skatteinbetalningar täckte bortfallet, två gånger om. Det visar den första ordentliga utvärdering som nu är genomförd. Det har med andra ord varit en stor vinst för det offentliga att skatten slopats och ännu större samhällsvinst.

Negativa effekter av höga skatter

De negativa effekterna av höga skatter på arbete har länge varit kända. Vi på Skattebetalarna har återkommande framhållit att svenska skatter på inte minst högre inkomster är så höga att de är direkt skadliga. De är så höga att skatteintäkterna faktiskt sjunker. För den som bryr sig om finansieringen av det som är gemensamt angeläget är det ett stort problem, eftersom resurserna att dela på blir mindre. För den som bryr sig om vårt framtida välstånd är problemet ännu större, eftersom dessa beräkningar bara tar hänsyn till statens intäkter.

Förlorat välstånd

Tittar vi i stället på det välståndsskapande som uteblivit blir konsekvenserna ännu större. IFAU konstaterade bland annat att den utfasning av jobbskatteavdraget som den socialdemokratiska regeringen genomförde 2016, och som i realiteten är en till värnskatt, ledde till att gruppen som drabbades sänkte sina inkomster relativt andra. Skattehöjningen har inte dragit in några pengar till staten utan är en ren förlustaffär; för löntagarna och för det offentliga.

En väg framåt

Det är hög tid att regeringen nu tar tag i dessa skadliga skatter. Ett första steg vore att slopa avtrappningen av jobbskatteavdraget redan vid årsskiftet. Ett välbehövligt nästa steg vore att åtminstone halvera den statliga inkomstskatten, gärna redan nu vid årsskiftet också. Det skulle göra det mer lönsamt att arbeta och ge Sverige en tillväxtskjuts. Givet hur skadligt höga skatterna är skulle det kunna ske utan att mindre pengar finns till vård, skola och omsorg ens på kort sikt.