Idag rapporterade Sinch siffror för det första kvartalet 2023, under perioden har företagets organiska bruttoresultattillväxt främst påverkats negativt av den organiska nettoomsättningens negativa tillväxt och av prisförhandlingar med en stor kund under andra kvartalet 2022. Den organiska bruttoresultattillväxten, exklusive förvärv och i lokal valuta, var -1 procent under kvartalet medan förändrade valutakurser påverkade positivt med 9 procent. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -3 procent med anledning av den svaga konjunkturen och dess dämpande effekt på volymer och nettoomsättning inom flera segment.

Bolaget uppgav också att all verksamhet i första kvartalet 2023 klassas som organisk, eftersom alla förvärv som genomfördes under 2021 slutfördes under fjärde kvartalet 2021.

Sinch möter ett nytt och mer utmanande marknadsklimat där företag ser över sina kostnader och trimmar verksamheten för att säkra och förbättra sin finansiella ställning.

“Även om våra produkter ofta används för att effektivisera verksamheter och minska kostnader så är den omedelbara effekten av denna nedgång sammantaget negativ. Detta är särskilt tydligt när vi ser till våra större kunder där meddelandevolymerna i vår befintliga kundbas påverkas negativt”, skriver Laurinda Pang, som tillträdde som vd tidigare i april.

Sinchs SMB-segment i Australien upplever lägre volymtillväxt från befintliga kunder, vilket återspeglar samma trender som i övriga segment. Rösttjänster-segmentet beskrivs som “fortsatt god” när det gäller lönsamhet och bidrar mest till bolagets totala EBITDA-resultat. E-posttjänster utvecklas också positivt, och bolagets byte av molninfrastrukturleverantör har gynnat verksamheten genom att förbättra lönsamheten och öka bruttomarginalen, enligt Laurinda Pang.

Sinchs övergripande prioriteringar förblir oförändrade med fortsatt fokus på kostnadskontroll, kassaflöde och tillväxt. Vd:n betonar också att två fokusområden för att uppnå dessa mål är bolagets arbete med integration och go-to-market strategi. Laurinda Pang understryker att bolaget har stora möjligheter att utveckla sin affär.

“Möjligheter att skapa mer värde för våra kunder; att utveckla nya och innovativa lösningar och att vara en arbetsplats där människor kan växa och utvecklas. Genom att exekvera på dessa möjligheter skapar vi samtidigt mer värde för våra aktieägare”, skriver hon i kvartalsrapporten.

Sinch-aktien handlas ner cirka 13 procent till 21,1 SEK efter en halvtimmes handel på torsdagen.