60 % av dagens fondbolag riskerar att slås ut i och med det väntade provisionsförbudet

Finansbranschen står inför betydande regelverksförändringar, och Olof Cristoferson, VD på Fondo, understryker att det är en fråga om när, inte om, ett provisionsförbud kommer att införas i Sverige. Enligt uppgifter från Finansinspektionen och Fondbolagens förening skulle ett sådant förbud innebära stark påverkan på omkring 60 % av svenska fondbolag, med risk för att de antingen slås ut eller får se sina volymer kraftigt reducerade. Oberoende fondbolag förvaltar idag ett kapital på cirka 250 miljarder SEK, men med begränsade distributionsvägar står nu dessa bolag inför stora utmaningar.

Sharpfin och Fondos samarbete vid en kritisk tidpunkt

Sharpfin och Fondos utökade samarbete kommer vid en kritisk tidpunkt på fondmarknaden. Deras gemensamma plattform säkerställer både bolagens konkurrenskraft och möjliggör för utländska fondbolag att komma in på den svenska marknaden. Cristoferson betonar vikten av att Sverige kommer följa andra länders exempel med ett provisionsförbud och ser samarbetet som ett sätt att säkra framtiden för deras kunder.

Hot mot traditionella distributionskanaler

Ett provisionsförbud hotar de traditionella distributionskanalerna för fondbolagen, och den påbörjade utvecklingen mot att integrera egna fondbolag i distributionskedjan riskerar att accelerera denna trend om inte nya oberoende plattformar med fokus på tredjepartsdistribution etableras. Plattformen som Sharpfin och Fondo tillhandahåller erbjuder oberoende fondbolag en möjlighet att bygga en egen distributionskanal för direktkontakt med slutkunderna utan behov av externa distributörer som mellanhänder. Detta underlättar också för utländska bolag att enkelt expandera sin distribution av fonder i Sverige​.

En framtidssäkrad plattform

Markus Alin, VD på Sharpfin, om samarbetet: ”Nu har vi lagt grundarbetet och med Fondos API har vi säkerställt en framtidssäkrad plattform som är redo för både förvaltare och slutkunder. Vi kan nu ta emot ett obegränsat antal kunder och erbjuda en unik kundupplevelse som ger bättre avkastning för alla parter.” Detta samarbete öppnar också dörrar till exceptionella möjligheter för utländska fondbolag som vill etablera sig på den svenska marknaden. Ett av Finlands största fondbolag är bland de första att dra nytta av denna lösning, som möjliggör operativ verksamhet inom endast fem dagar​.

Anpassning till framtidens krav

Kapitalförvaltningssektorn står dessutom inför ett generationsskifte, känt som “The Great Wealth Transfer”, där förmögenhet flyttas till en generation med högre förväntningar på digital tillgänglighet och användarvänlighet. Detta ökar efterfrågan på hybrida ”digital-first”-lösningar. Sharpfin och Fondo står redo att möta dessa krav med sin plattform, vilket möjliggör en lösning för kapitalförvaltare och fondbolag att anpassa sig till kontinuerliga regelverksförändringar, stärka sina kundrelationer och effektivisera sin verksamhet för att forma finanssektorns framtid​.