En stor förändring för Serneke Group

Serneke Group AB (publ) har nyligen offentliggjort ett avtal om att sälja sin entreprenadverksamhet, representerad av Serneke Sverige AB, till det tyska investmentbolaget Mutares SE & Co. KGaA. Affären värderas till cirka 1,5 miljarder kronor med en preliminär köpeskilling på cirka 1,1 miljarder kronor, där 25 miljoner kronor utgör kontant ersättning och resten betalas genom en revers. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av tredje kvartalet eller början av fjärde kvartalet 2024, förutsatt att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhålls. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sernekes starka position

Serneke Sverige AB har etablerat sig som en betydande aktör på den svenska byggmarknaden med intäkter om cirka 7,9 miljarder kronor under 2023 och en arbetsstyrka på 750 anställda. Bolaget har en mångsidig orderstock som inkluderar projekt inom samhällsfastigheter, infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter. Verksamheten är uppdelad i tre regioner: Väst, Syd och Öst, med huvudkontor i Göteborg.

En strategisk översyn avslutas

Försäljningen markerar slutet på den strategiska översyn som Doxa AB (publ) initierade i augusti 2023. Genom denna transaktion renodlas Serneke Group till en projektutvecklande verksamhet. Victor Persson, VD på Doxa, uttrycker tillfredsställelse med affären och ser positivt på framtiden för Serneke Sverige under Mutares ägarskap.

Mutares – en ny stark ägare

Mutares är ett börsnoterat investmentbolag med huvudkontor i München och har en omfattande internationell närvaro med kontor i flera stora europeiska städer samt i Mumbai, Shanghai och Stockholm. Under 2023 uppgick intäkterna för Mutares portföljbolag till cirka 4,7 miljarder euro, och bolagen sysselsätter över 27 000 anställda. I Norden har Mutares tidigare gjort flera betydande förvärv, inklusive Frigoscandia, Palmia och Terranor.

Rådgivare i transaktionen

ABG Sundal Collier AB har fungerat som finansiell rådgivare till Serneke Group, medan Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har bistått med juridisk rådgivning och Svalner har gett råd kring skatt och finansiella frågor.

Denna försäljning markerar en viktig milstolpe i Serneke Groups historia och skapar nya möjligheter för bolaget att fokusera på sin kärnverksamhet inom projektutveckling. Samtidigt får Serneke Sverige AB en ny ägare som har resurser och erfarenhet att fortsätta utveckla bolaget och stärka dess position på marknaden.