Efter över en månads intensiva förhandlingar har det blivit klart att vällingtillverkaren Semper kommer att stänga ned sin fabrik i Götene, vilket innebär att hela 190 arbetstillfällen försvinner från orten.

Fackliga förhandlingar avslutade

Beslutet om nedläggningen offentliggjordes i slutet av januari av Semperägaren, den schweiziska Hero Group. Nu, efter avslutade fackliga förhandlingar, står det klart att företaget håller fast vid beslutet att avveckla verksamheten i Götene.

Dystert besked för de anställda

Denna nedläggning innebär en hård smäll för de cirka 190 anställda på Sempers fabrik i Götene, och det är en beklaglig situation enligt Anna Widell, vice ordförande för Livs fackklubb på Semper. Trots de dystert förväntade beskeden har förhandlingarna nu avslutats på lokal nivå. Nästa steg är att vänta på det formella beslutet från ägaren Hero Group, som förväntas komma nästa vecka. Trots detta kommer ingen att bli av med sina anställningar förrän sista juli, enligt avtalet.

Fackliga alternativ avfärdade

Facket har aktivt engagerat sig i att utforska alternativ till nedläggningen genom att anlita en löntagarkonsult. Tyvärr har de alternativ som presenterats av företagsledningen avfärdats, vilket ytterligare komplicerar situationen för de anställda.

Orsakerna bakom nedläggningen

Hero Group, ägaren till Semper, motiverar nedläggningen med förändrade marknadsförutsättningar, inklusive minskad konsumtion av modersmjölksersättning, färre barnafödslar och minskad efterfrågan från Kina. Enligt företaget har de även omprövat sitt strategiska fokus och inte längre ser samma relevans i produktionen av modersmjölksersättning och glutenfria produkter.

Semperfabriken har varit en del av Götene sedan 1940-talet och var tidigare en del av mejerikoncernen Arla. Efter att Arla sålde verksamheten på 2000-talet har Semper varit en del av den schweiziska livsmedelsjätten Hero Group sedan 2006. Nedläggningen av fabriken markerar en betydande förlust för både företaget och Götene som ort.