Sciety-nätverket har investerat 26 miljoner kronor i svenska healthtech-bolaget Encare, vars SaaS-lösning hjälper vårdgivare att förbättra utfallet vid kirurgi. Det nya kapitalet ska gå till finansiering av Encares globala expansion och vidareutveckling av bolagets produkter.

Varje år genomförs runt 300 miljoner kirurgiska ingrepp i världen, men en av fyra patienter drabbas av komplikationer. Ungefär hälften av dessa, 37 miljoner, skulle kunna undvikas. Komplikationer som en följd av olika vårdinsatser inom sjukvården är i dag en ledande orsak till död och medför mycket höga kostnader inom sjukvården över hela världen.

”Säkrare kirurgi räddar liv och minskar lidande. Dessutom är kirurgisk eftervård en av sjukhusens största utgiftsposter – under den senaste tioårsperioden har de nästan fördubblats. Därför är vi mycket glada över vår investering i Encare som är perfekt positionerat för att adressera problemet på en internationell marknad”, säger Andreas Lindblom, Managing Partner på Sciety.

Encare har utvecklat en mjukvarulösning som hjälper vårdgivare att ge bästa möjliga vård före, under och efter större kirurgiska ingrepp. Den molnbaserade mjukvaran gör det möjligt att implementera ERAS® behandlingsriktlinjer (Enhanced Recovery After Surgery) som är baserade på forskning och bästa praxis från hela världen.

”Vi är tacksamma att Sciety-nätverket har valt att investera i Encare. Sciety är en etablerad investeringsaktör och en erfaren och kunnig partner som kan ge oss de bästa förutsättningarna för att utveckla våra produkter och stötta oss på vår tillväxtresa”, säger Rasmus Waller, vd för Encare.

En mängd studier visar att följsamhet av riktlinjerna ger färre komplikationer, snabbare återhämtning och bättre livskvalitet för den enskilda patienten. För vårdgivare innebär det räddade liv, färre vårddagar och minskade kostnader.

Encares mjukvara används av drygt 140 sjukhus i 25 länder och data från kunderna visar på betydande kvalitetsförbättringar och besparingar, vilket har lett till ett stort intresse både i Sverige och internationellt.

”Encare har redan en internationell kundkrets och står på tröskeln till en bredare internationell expansion, vilket gör det här till en extra spännande investering”, säger Managing Partner Andreas Lindblom.