I en överraskande vändning för den norska mediekoncernen Schibsted har företaget offentliggjort att dess VD, Kristin Skogen Lund, avgår. Denna nyhet framkommer samtidigt som Schibsted meddelar en betydande förändring i sin portfölj genom att avyttra sitt innehav i den krisdrabbade strömningstjänsten Viaplay. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund till beslutet

Schibsted, känt för att äga stora svenska medier såsom Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Blocket, tog ett strategiskt steg i september föregående år genom att investera i Viaplay. Med en ägarandel på tio procent blev Schibsted en av de större ägarna i strömningstjänsten, som då befann sig i en tuff ekonomisk situation. Beslutet att nu avveckla innehavet i Viaplay signalerar en ny riktning för koncernen under en period av omstrukturering och strategisk omvärdering.

Vägen framåt för Schibsted

Trots det överraskande avskedet av Skogen Lund, som kommer att fortsätta i sin roll tills en ersättare är på plats, visar Schibsted upp starka ekonomiska resultat för det fjärde kvartalet 2023. Med en nettovinst på 2,1 miljarder norska kronor, jämfört med 278 miljoner för samma period föregående år, och en ökning i rörelseresultatet (ebita) med 5,1 procent till 684 miljoner norska kronor, överträffar Schibsted marknadsförväntningarna.

Framgång i en utmanande marknad

Intäkterna för koncernen under kvartalet ökade med 2,4 procent till 4,1 miljarder norska kronor, medan nyhetsmediernas intäkter steg med 2,2 procent till 2,1 miljarder. Dessa siffror reflekterar Schibsteds förmåga att navigera i en snabbt föränderlig medieindustri och behålla en stark position på marknaden trots utmaningar.

Avslutande tankar

Schibsteds beslut att avveckla sitt innehav i Viaplay och det kommande ledarskapsbytet markerar en ny era för koncernen. Med robusta finansiella resultat och en förmåga att anpassa sig till marknadens krav, står Schibsted väl rustat för framtiden. Den stundande rekryteringen av en ny VD kommer att vara avgörande för koncernens fortsatta strategi och tillväxt.