Efter succén med Scanias första riskkapitalfond, Scania Growth Capital I, lanseras nu Scania Growth Capital II. Den nya fonden kommer liksom den tidigare att hanteras av East Hill Equity.

Den nya corporate venture-fonden får en kapitalbas på 2 miljarder SEK och kommer ha ett fortsatt fokus på de mest attraktiva företagen och entreprenörerna inom B2B-tech. Fonden ska genom investeringar binda ihop nystartade bolag med storbolagsvärlden, erbjuda stöd genom ett erfaret investeringsteam och tillgång till marknad och teknisk expertis från Scania.

2016 startades företrädaren Scania Growth Capital I, som har gjort nio strategiska investeringar. 2017 gjordes som exempel en investering under uppstartsfasen i det tyska bolaget sennder GmbH. Ett bolag som nu är en unicorn, det vill säga ett bolag värt mer än 1 miljard dollar.

Efter framgångarna med Scania Growth Capital I lanseras nu Scania Growth Capital II som kommer att investera brett i B2B-tech med fokus på mjukvara, produkter, lösningar och tjänster inom mobilitet, uppkoppling, autonomt, elektrifiering och hållbarhet. Inriktningen är entreprenörsföretag med en unik produkt eller tjänst inom områden där fonden utöver kapital kan bidra med ytterligare värde.

– Scania har mycket att vinna på att samarbeta med mindre företag och initiativ som har potential att stötta vår fortsatta utveckling och tillväxt. Vi har även sett att riskbolag kan behöva vår djupa och breda kunskap om industrin, säger Gustaf Sundell, Executive Vice President and Head of Mobility Solutions, Scania.

Även Scania Growth Capital II kommer drivas av East Hill Equity, ett företag med stor erfarenhet från riskinvesteringar inom B2B. East Hill Equity har kontor både i Stockholm och Berlin.

– För att locka de mest intressanta företagen och de starkaste teamen, behöver riskkapitalbolag addera något mer än kapital och fokusera på entreprenörernas behov. Vår ambition är att vår unika sammansättning, tillsammans med Scania, ska ge det bästa av två världar, säger Christian Zeuchner, Partner vid East Hill Equity.

– Efter framgångarna med Scania Growth Capital I vill vi fortsätta att satsa på det här lyckade initiativet. Insikter i områden som ligger utanför vår kärnverksamhet är värdefulla för Scania. Att samarbeta med innovativa tech-företag, är en nyckel för att lyckas, speciellt i denna dynamiska tid som kräver nya sätt att arbeta på vår marknad, säger Christian Levin, Scanias VD och koncernchef.