Fastighetsbolaget SBB tydliggör i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen att dess innehav i JM är av strategisk vikt och ska ses som långsiktigt. Beskedet kommer dagen efter att SBB värderat tillgångarna i JM till preliminärt cirka 36 miljarder kronor och påbörjat en strategisk översyn som öppnade för en potentiell ökning men också minskning av innehavet. Blankaren Viceroys företrädare Fraser Perring gick kort därefter till attack genom att kalla värderingen för “absurd”.

“För att möjliggöra diskussioner med externa potentiella partners kring SBBs innehav i JM, har bolaget, tillsammans med legala rådgivare, med hänsyn till gällande MAR regler avseende börsbolagens kommunikation, bedömt det som lämpligt att offentliggöra de bedömningar bolaget gjort utifrån underlag som tagits fram tillsammans med en internationellt välrenommerad värderingsfirma och fastighetsrådgivare”, skriver SBB.

SBB klev in som storägare i JM i samband med förvärvet av norska Obos andel i byggbolaget i juni 2021. Idag äger SBB 27,6 % av kapitalet och rösterna i JM.