Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) (“SBB”) intressebolag Public Property Invest AS (“PPI”) står inför en spännande fas i bolagets utveckling. Med förberedelser pågående för en möjlig börsintroduktion och notering på Oslo-börsen, markerar detta ett betydande steg för både PPI och SBB. Denna utveckling erbjuder inte bara nya möjligheter för PPI, utan även en stärkt plattform för framtida tillväxt och utveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.

En stark ägarstruktur

SBB:s ägarandel i PPI uppgår till 44,8 procent, vilket gör SBB till en betydande aktör i PPI:s verksamhet. Med fastigheter i Norge värda cirka 9 miljarder norska kronor och en stor del av hyresintäkterna säkrade genom avtal med den norska staten och kommuner, står PPI starkt på marknaden. Denna stabila inkomstkälla från offentliga hyresgäster borgar för låg risk och attraktiv avkastning för PPI:s investerare.

Strategiska diskussioner för framtiden

I ljuset av den förestående börsintroduktionen, pågår diskussioner mellan PPI och SBB om en potentiell överföring av delar av SBB:s norska fastighetsportfölj och organisation till PPI. Syftet med denna strategiska manöver är att ytterligare stärka PPI:s position på marknaden och förbättra dess skuldsättningsgrad. Genom att integrera ytterligare fastigheter och resurser i PPI, förbereder sig bolaget inte bara för Noteringen, men även för en framtida tillväxt.

En stark vision för framtiden

Leiv Synnes betonar vikten av detta steg för både SBB och PPI.
-’’PPI:s fastigheter erbjuder attraktiv avkastning och hyresintäkter med låg risk. Genom den övervägda transaktionen ökar PPI:s tillgång till aktie- och kreditmarknaderna samtidigt som bolaget kan nå önskad investment grade-risknivå. SBB avser inte att minska sitt ägande utan ambitionen är att stödja PPI på lång sikt och därmed dra nytta av de starka möjligheter som investeringen innebär” säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Expertis och rådgivning för en framgångsrik notering

För att säkerställa en smidig och framgångsrik process, har PPI anlitat ett team av expertbanker och juridiska rådgivare. Arctic Securities AS, DNB Markets (en del av DNB Bank ASA), Danske Bank A/S (Norwegian Branch) och Nordea Bank Abp (filial i Norge) kommer att agera som rådgivande banker. Advokatfirmaet Thommessen AS har valts som legal rådgivare, vilket bidrar med ytterligare kompetens och erfarenhet inför den planerade noteringen.

Sammanfattning

PPI:s potentiella börsintroduktion och notering på Oslo-börsen är inte bara ett viktigt steg för bolaget, utan också en bekräftelse på den starka tilltro som SBB har till PPI:s framtidsutsikter. Med en stabil grund, strategiska förberedelser och ett team av expertrådgivare, är PPI väl positionerat för att navigera denna spännande väg mot börsintroduktion och fortsatt tillväxt.