Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) meddelade på torsdagskvällen att de sålt 19 miljoner aktier i JM AB till både svenska och internationella investerare. Denna försäljning motsvarar ungefär 29,5 procent av de totala aktierna och rösterna i bostadsutvecklaren JM. Transaktionens pris var 148,10 SEK per aktie, vilket sammanlagt resulterade i en köpeskilling på 2,8 miljarder kronor. Priset motsvarade torsdagens stängningskursen av JM-aktien på Nasdaq Stockholm.

Efter denna transaktion kommer SBB:s ägande i JM att uppgå till cirka 1,9 miljoner aktier, vilket motsvarar ungefär 2,9 procent av aktierna och rösterna i JM, både direkt och genom derivat.

Ilija Batljan, VD och grundare av SBB: ”Försäljningen innebär en fokusering på bolagets kärnverksamhet och en ytterligare förstärkning av SBB:s finansiella position.”

SBB har också lovat att inte sälja några fler aktier i bostadsutvecklaren under en period på 90 dagar, med vissa sedvanliga undantag.

Priset på aktierna förhandlades på ett rättvist sätt med investerare och anses vara marknadsmässigt enligt SBB, som har diskuterat det med SEB.

Nettolikviden från denna försäljning kommer att användas av SBB för att förbättra företagets likviditet och finansiella ställning.