SBB säljer ytterligare fastigheter – “I linje med bokfört värde”

SBB avyttrar bostadsfastigheten Gasugnen 24 i Örebro till Husherren till ett överenskommet fastighetsvärde om 400 Mkr. Fastigheten har en total uthyrbar area om 10 543 kvm varav 9 023 kvm utgörs av bostäder. Total hyresintäkt för 2022 exklusive tillägg bedöms uppgå till 20,3 mkr.

”Vi har haft utmaningar med att uppnå tillräcklig förvaltningsvolym inom bostadsfastigheter i Örebro och vår huvudprioritet är att stärka våra kreditnyckeltal. Det känns också viktigt att köparen är en professionell och långsiktig lokal fastighetsförvaltare. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen är i linje med bokfört värde”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och frånträde sker i 29 augusti 2022.

I Almedalen sa Ilija Batljan, vd på SBB, att de ska fortsätta sälja fastigheter för 5 miljarder innan sista kvartalet. SBB sålde bland annat fastigheter under förra veckan i Umeå, Borås och Kalmar under förra veckan.