SBB avyttrar fastigheten Höder 7 i Umeå för 300 mkr, vilket är i linje med senaste externvärderingen. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 10 500 kvm. Total hyresintäkt för 2022 uppgår till 18 870 tkr.

”SBB avyttrar icke-kärninnehav i linje med vår strategi att renodla vårt fastighetsbestånd och ytterligare stärka vår balansräkning” kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och frånträde sker 1 september 2022.

SBB är just nu den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen.