SBB rusar på rapportdag

Samhällsbyggnadsbolaget SBB meddelade på torsdagsmorgonen att hyresintäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 1 888 MSEK, vilket kan jämföras med analytikernas konsensus om 1 828 MSEK. Samtidigt uppgick driftsöverskottet till 1 333 MSEK vilket är något lägre än konsensus.

– En trygg leverans avseende driftnettot och kassaflöden samt en stark anpassningsförmåga visar att vi är på rätt väg att bli ännu starkare imorgon än idag. Vi kan försäkra våra aktieägare och våra kreditinvesterare att vi kommer att göra allt som krävs för att fortsätta stärka vår balansräkning och få en bättre rating. Samtidigt bäddar leveransen från kärnaffären för uthålligheten att leverera minst oförändrad utdelning till våra cirka 350 000 aktieägare, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB annonserade även idag att SBB-koncernen överväger en transaktion varigenom en underkoncern till SBB med fokus på bostadsfastigheter delas ut till aktieägarna med tillämpning av de så kallade Lex Asea-reglerna och att bolaget därefter noteras på Nasdaq First North. Bostadsbolagets balansräkning kommer uppskattningsvis att uppgå till cirka 18 mdkr. Bostadsbolaget kommer enbart att inneha bankfinansiering med en belåningsgrad på ca 55 procent. Utdelningen möjliggör en ökad säkerställd belåning i SBB till följd av renodlingen.

Strax efter börsöppning har SBB rusat knappt 10 procent.