SBB har under den senaste tiden stått inför en del utmaningar på grund av skuldsättning och andra ekonomiska problem. För att hantera dessa utmaningar och skapa en bättre ekonomisk situation för bolaget överväger man nu en intressant lösning – en börsnotering av en bostadsportfölj värderad till 36,6 miljarder kronor. Detta rapporterar den välrenommerade nyhetsbyrån Bloomberg, som citerar anonyma källor inom bolaget.

Enligt uppgifterna tittar SEB på olika alternativ för en potentiell börsnotering, som kan äga rum antingen under fjärde kvartalet i år eller första halvåret 2024. Banken har dock avböjt att kommentera dessa rykten.

Det förväntas att SBB tar in en eller två institutionella investerare för att kontrollera 50 procent av den aktuella bostadsportföljen, medan resten av portföljen kommer att behållas av bolaget. Denna strategi skulle kunna ge SBB ett nödvändigt kapitaltillskott samtidigt som man delvis behåller kontrollen över sina bostadsfastigheter.

SBB är inte främmande för tanken att börsnotera delar av sitt fastighetsbestånd. Faktum är att man tidigare, år 2020, köpte fastighetsbolaget Sveafastigheter för cirka 2,8 miljarder kronor och har sedan dess undersökt möjligheten att notera detta dotterbolag på börsen.

Efter den senaste tidens turbulens i bolaget, inklusive hot om rättsliga åtgärder från obligationsinnehavare och en sänkning av kreditbetyget från S&P, har den potentiella börsnoteringen fått marknaden att reagera. Aktiekursen steg initialt med 6,5 procent efter nyheten om planerad börsnotering, men sjönk sedan 2 procent när investerarna reflekterade över situationen.

Det är ingen tvekan om att SBB har haft en intensiv sommar, kämpande med sin skuldsättning och andra ekonomiska utmaningar. Enligt tidigare rapporter har en grupp stora institutionella investerare hotat med rättsliga åtgärder om deras krav inte uppfylls för att skydda deras investeringar på närmare 23 miljarder kronor. Dessutom har bolagets kreditbetyg nyligen sänkts för andra gången på kort tid.

Sammanfattningsvis verkar det som att SBB:s planer på en börsnotering av sin bostadsportfölj kan vara ett klokt steg för att hantera de ekonomiska utmaningar man står inför. Genom att ta in nya investerare och samtidigt behålla en del av fastighetsportföljen kan bolaget öka sin likviditet och säkerställa en mer stabil framtid. Marknaden kommer förmodligen följa utvecklingen noggrant, och vi får se huruvida SBB kommer genomföra denna plan under fjärde kvartalet i år eller första halvåret 2024.