SBB har minskat exponeringen mot rörliga räntor – Aktien stiger!

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har minskat sin exponering mot rörliga räntor från 35 procent i slutet av andra kvartalet 2022 till 25 procent per dagens datum. Detta har gjorts genom att bolaget räntesäkrat motsvarande 10 mdkr till fast ränta. Räntesäkringar har gjorts på löptider mellan 1,5 år och 10 år. SBB kommer att fortsätta minska sin exponering mot rörlig ränta.

Pressmeddelandet runt lunch fick aktien att röra på sig ordentligt och på eftermiddagen är SBB näst bäst på OMXS30 för dagen med en uppgång om ca 3,5 %.