Goldman Sachs, har nu dragit ner sin rekommendation för det svenska fastighetsbolaget SBB, från en tidigare neutral ställning till nu sälj och med riktkursen 1,80 kr. Nyheten har skakat marknaden, vilket omedelbart har märkts genom en skarp nedgång av SBB:s aktie.

Goldman Sachs nya riktkurs för SBB står nu på blygsamma 1,80 kronor. Detta positionerar bankens riktkurs som den mest konservativa bland analytiker, och ligger anmärkningsvärt nog nästan 50 procent under den nuvarande aktiekursen, enligt de senaste siffrorna från Bloomberg.

De primära orsakerna till denna nedgradering och den förändrade riktkursen tros vara Sveriges svaga ekonomiska klimat, tillsammans med landets förhöjda räntenivåer, som har dokumenterats i de senaste rapporterna från Bloomberg. Men det slutar inte där. Goldman Sachs framhäver även den svenska centralbankens ökade styrränta samt de stigande obligationsräntorna som andra bidragande faktorer bakom deras beslut.

Inte bara dessa makroekonomiska faktorer väcker oro. Bankens analyser påpekar ytterligare att SBB står inför omfattande skuldförfall, kombinerat med en alltmer begränsad likviditet. Denna kombination kan tvinga SBB att sälja av delar av sin fastighetsportfölj till priser som inte överensstämmer med det bokförda värdet. En sådan försäljning kan dessutom få negativa konsekvenser för företagets kreditvärdighet.

Så, med dessa nya insikter från Goldman Sachs, ligger det nu på SBB:s axlar att navigera igenom dessa utmanande tider, och för aktieägarna att bestämma sina nästa steg.