SBAB, en av Sveriges ledande banker inom bolån, har just meddelat en positiv nyhet för alla sina bolånekunder. Från och med den 1 december 2023 sänker SBAB listräntorna för bolån med 0,10-0,15 procentenheter. Detta är en välkommen utveckling för alla som är i behov av att finansiera sitt bostadsköp eller refinansiera sitt befintliga bolån. Det framgår av ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Sänkningen av bolåneräntorna gäller för alla olika bindningstider, från korta tre månader upp till hela tio år. Denna generösa åtgärd från SBAB är ett resultat av flera faktorer som påverkar den svenska finansmarknaden. De främsta skälen bakom sänkningen är de sjunkande marknadsräntorna, lägre upplåningskostnader för banken, och den rådande konkurrenssituationen på bolånemarknaden.

SBAB har alltid haft en ambition att hålla en följsamhet mellan sina bolåneräntor och sina egna upplåningskostnader. Samtidigt är banken noga med att ta hänsyn till konkurrenssituationen på marknaden för att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga villkor. Därför har SBAB beslutat att sänka listräntorna för bolån med 0,10-0,15 procentenheter.

Mikael Inglander, VD på SBAB, kommenterar beslutet: “När marknadsräntorna sjunker innebär det lägre upplåningskostnader för oss, då är det också rimligt att våra kunder får del av kakan genom lägre priser på sina bolån.”

Det är viktigt att poängtera att SBAB:s räntesättningsmodell för bolån gentemot kund är både enkel och transparent. Det finns ingen komplicerad eller tidskrävande förhandling om bolåneräntan. Istället utgår kundens bolåneränta från listräntan, där faktorer som belåningsgrad och lånebelopp avgör det exakta ränteavdraget.

I tabellen nedan kan du se SBAB:s listräntor för bolån från och med fredagen den 1 december 2023. Denna sänkning av bolåneräntor kommer säkerligen att vara välkommen av många svenskar som ser fram emot att äga sitt drömboende eller vill sänka sina månatliga kostnader genom att refinansiera sina befintliga bolån.

Bindningstid Förändring (procentenheter) Ny listränta (%)
3 månader -0,10 5,12
1 år -0,15 5,17
2 år -0,10 4,76
3 år -0,10 4,58
4 år -0,10 4,45
5 år -0,10 4,41
7 år -0,10 4,41
10 år -0,10 4,41