Igår offentliggjorde SAS en viktig uppdatering om sitt pågående Chapter 11-förfarande. Bolaget rapporterade att en reviderad Chapter 11-plan samt ett relaterat dokument, kallat “Disclosure Statement”, har lämnats in till den amerikanska konkursdomstolen i New Yorks södra distrikt. Dessa dokument, som kräver domstolens godkännande, innehåller väsentliga detaljer om milstolpar i Chapter 11-processen och finansiella prognoser för SAS efter rekonstruktionen. Planen syftar till att genomföra en transaktion med en total investering på 1,2 miljarder USD i SAS efter rekonstruktionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med inlämningen av det uppdaterade Disclosure Statement presenterade SAS även finansiella prognoser för räkenskapsåret 2023/2024. För denna period förväntar sig SAS intäkter över 48 miljarder SEK, med ett justerat EBT (rörelseresultat före skatt) mellan 0.0 och -1.0 miljarder SEK. Nettoskulden beräknas uppgå till 36–39 miljarder SEK före avslutningen av Chapter 11-processen, och minska till 22–24 miljarder SEK efter processens slutförande. Likviditetsnivån förväntas vara över 4 miljarder SEK eller omkring 8 % av intäkterna under processen, och öka till 11 miljarder SEK eller cirka 25 % av intäkterna efteråt. SAS räknar med förbättrade finansiella resultat efter denna period, under förutsättning att Chapter 11-planen genomförs framgångsrikt.

Det är viktigt att notera att denna finansiella information är indikativ och ingen garanti för framtida resultat. Prognoserna är baserade på antaganden som inkluderar en valutakurs på 10,49 SEK per USD och ett genomsnittligt baspris på 830 USD per ton för flygbränsle.

SAS förutspår att ersättningen till oprioriterade borgenärer kommer att vara förhållandevis liten, medan efterställda borgenärer inte väntas få någon ersättning alls. Vidare förväntas att det inte kommer att finnas något värde kvar till befintliga aktieägare i SAS AB efter avslutningen av Chapter 11-processen. Samtliga stamaktier och noterade hybridobligationer förväntas bli inlösta, indragna och avnoterade.

Målet är att få Disclosure Statement och Chapter 11-planen godkända av domstolen under februari och det första kvartalet 2024. För att Chapter 11-planen ska träda i kraft krävs uppfyllandet av olika villkor, inklusive myndighetsgodkännanden och genomförandet av en svensk företagsrekonstruktion på SAS AB. SAS siktar på att slutföra Chapter 11-processen omkring mitten av 2024.