SAS får förnyat förtroende i upphandlingen av Kammarkollegiets utrikes flygresor. Avtalet träder i kraft den 12 december och gäller fram till december 2026.    

Ramavtalet ger Kammarkollegiets avropsberättigade myndigheter möjlighet att resa med SAS för sina utrikes flygresor.

Upphandlingens bedömning baseras bland annat på kriterier som utbud av destinationer. SAS kunde erbjuda ett brett utbud av destinationer från Sverige ut i Europa, USA och Asien och med en attraktiv tidtabell med bland annat direktlinjer till USA samt ett samarbete med Singapore Airlines som möjliggör goda anslutningar till Asien och Australien. Tillsammans bidrog detta till att SAS valdes som en partner till de svenska myndigheterna under de kommande fyra åren.

– I decennier har vi varit en leverantör åt Kammarkollegiet och vi är väldigt stolta över att få fortsatt förtroende. Upphandlingen gäller utrikes tjänsteresor för medarbetare på alla statliga myndigheter, verk, högskolor och universitet. Inom ramen för det nya avtalet erbjuder vi tillgång till alla våra avgångar, till samtliga destinationer med en av Europas mest bränsleeffektiva och moderna flottor. Vi är glada att medarbetarna inom den offentliga sektorn kommer att fortsätta resa med osssäger Thérèse Lorenius, Co-acting Chief Commercial Officer.  

Det nya avtalet börjar gälla den 12 december 2022 och löper därefter under fyra år.

Fossilfria resor
Flyget spelar en viktig roll i samhället och vi vill att framtida generationer också ska kunna resa eller transportera varor på ett tidseffektivt sätt. Därför är fossilfritt flyg ett viktigt mål för SAS och vägen dit består av flera delar.

En av dem är vårt arbete att öka tillgången och även användningen av hållbara flygbränslen, som exempelvis biobränsle, eftersom hållbara flygbränslen minskar de klimatpåverkande CO2-utsläppen dramatiskt jämfört med fossila bränslen.

Vi bjuder in våra resenärer och företagskunder att vara med på den resan. Med vårt Coporate Sustainability Program kan både Cargo- och företagskunder minska sitt Scope 3 utsläpp från transport eller flygresor genom att köpa biobränsle för delar eller hela resan.

SAS gör ingen vinst på försäljning av hållbara flygbränslen och allt som köps av våra kunder adderar till det vi redan har åtagit oss att köpa.