Sandvik har mottagit sin största beställning någonsin för ovanjordsborriggar, värd 248 miljoner kronor. Beställningen kommer från Country Boy Supply, LLC, en Sandvik-återförsäljare baserad i USA, och den bokades under det fjärde kvartalet 2023. Leveranserna förväntas påbörjas under det första kvartalet 2024.

Beställningen från Country Boy Supply innefattar 34 ovanjordsborriggar som är avsedda att ersätta deras nuvarande entreprenörsflotta i Georgia och Tennessee. Automatisering spelar en central roll i flottuppgraderingen eftersom utrustningen delvis kommer att vara förberedd för Sandvik AutoMine®. De intelligenta ovanjordsborriggarna från Sandvik kommer att användas för produktionsborrning i olika stora stenbrott eller dagbrott samt vid bygg- och anläggningsprojekt.

— Vi är mycket nöjda över att kunna fördjupa vårt partnerskap med Country Boy Supply och leverera de mest kraftfulla och produktiva ovanjordsborriggarna som finns att tillgå för att uppgradera deras flotta. Det här partnerskapet kommer att ytterligare stärka vår marknadsposition inom lösningar för ovanjordsborrning, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.