Riksbankens beslut att sänka styrräntan till 3,75 procent, den första sänkningen på åtta år, har haft omedelbar påverkan på Sveriges finanssektor. Samtliga fyra storbanker – Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB – har reagerat genom att sänka bolåneräntan på tremånaderslån med 0,25 procentenheter. Detta innebär en direkt lättnad i kostnaderna för tusentals husägare. Om boräntan sänks med totalt 2 procentenheter, kan detta minska månadskostnaden för ett bolån på tre miljoner kronor med upp till 5 000 kronor före ränteavdrag.

En titt på bankernas agerande

Nordea var snabba med att reagera på Riksbankens sänkning och meddelade omedelbart en sänkning av bolåneräntan på tremånaderslån till en ny listränta på 5,74 procent, med ändringar som träder i kraft den 10 maj. Swedbank följde efter med en lika stor sänkning, men noterade även att inlåningsräntan kommer att sänkas med 0,20 procentenheter. Handelsbankens justering innebär en ny listränta på 5,69 procent, och SEB anslöt sig till trenden med en liknande sänkning.

Mikael Romert, länschef för Handelsbanken Stockholm, betonar vikten av individuell anpassning: “Vi följer kontinuerligt utvecklingen och anpassar löpande våra erbjudanden för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga,” säger han.

Konkurrens från andra håll

Länsförsäkringar anslöt sig till trenden med en sänkning av tremånadersräntan med 0,25 procentenheter till en listränta på 5,69 procent. Däremot valde statliga SBAB att avvakta, trots att banken sedan december förra året genomfört fyra räntesänkningar på sammanlagt 30 punkter. Lars Lindmark, produktchef på SBAB, påpekar: “Vi har i den bemärkelsen gått före det här beskedet från Riksbanken i takt med att räntemarknaden prisat in den här sänkningen.”

Framtidsutsikter och möjliga besparingar

Marknaden förväntar sig ytterligare sänkningar av Riksbankens styrränta, med 6–8 tillfällen under kommande år, ner till cirka 2,00–2,50 procent. Dessa sänkningar följer efter en utdragen serie av räntehöjningar under 2022–2023 i inflationschocken, vilket hade tryckt upp styrräntan till 4,00 procent. Ytterligare sänkningar i boräntan kan resultera i avsevärda minskningar av kostnaderna för bostadslån, med potential att sänka månadskostnaden med tusentals kronor före ränteavdrag, beroende på hur djup och snabb denna sänkning blir.

Denna utveckling är en lättnad för pressade hushåll och ett tecken på en återhämtning och stabilisering av den svenska ekonomin efter turbulenta år.