Saab stärker sitt grepp om den internationella marknaden för radarspaningsflygplan med en ny prestigefylld order från Polen. Polens försvarsdepartement har bekräftat att de har beställt två radarspaningssystem av modellen Saab 340 Airborne Early Warning (AEW). Denna beställning är ett tydligt bevis på Saabs fortsatta framgångar inom flyg- och försvarsindustrin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beställningens totala värde uppgår till cirka 600 miljoner SEK, vilket är ett betydande tillskott till Saabs ekonomi. Kontraktet löper under perioden 2023-2025, vilket ger företaget en långsiktig relation med Polens försvarsmakt och öppnar dörrar för framtida samarbeten.

Radarspaningssystemet består av det välrenommerade flygplanet Saab 340, som är utrustat med Saabs avancerade Erieye-radar. Dessutom inkluderar kontraktet markutrustning samt logistik- och supporttjänster, vilket visar på Saabs engagemang för att leverera en komplett och högkvalitativ lösning.

Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance, är stolt över det långa samarbete som företaget har haft med Polens försvarsdepartement. Denna starka relation har varit grundläggande för att möjliggöra den senaste ordertransaktionen. Genom att förse det polska försvaret med avancerade radarspaningsförmågor och nätverksbaserade lösningar stärker Saab Polens position inom försvarssektorn.

Saab 340 AEW, i kombination med den tillhörande markutrustningen, erbjuder användarna en detaljerad lägesbild som är värdefull både i civila och militära uppdrag. Förmågan till luftövervakning och räddningsinsatser är kritiska för att upprätthålla en effektiv försvarskapacitet och skydda medborgarna.

Det är värt att notera att Saabs Erieye AEW och AEW&C-system i olika konfigurationer har blivit framgångsrikt sålda till inte mindre än nio länder. Detta imponerande spårrekord gör Saab till den ledande leverantören inom radarspaningsflygplan och understryker företagets tekniska kompetens och pålitliga produktportfölj.

Den senaste orderbekräftelsen från Polen bekräftar Saabs position som en globalt erkänd aktör inom flyg- och försvarsindustrin. Med ett fortsatt fokus på innovation, kvalitet och långsiktiga samarbeten har företaget visat sin förmåga att möta de växande kraven inom försvarssektorn och stödja nationers säkerhet.