Saab har erhållit en beställning från Försvarets materielverk (FMV) av det rörliga luftvärnssystemet Mobile Short Range Air Defence (MSHORAD). Kontraktet sträcker sig från 2024 till 2026, och ordervärdet uppgår till cirka 300 miljoner SEK. Saab bokförde beställningen under det fjärde kvartalet 2023.

FMV och Försvarsmakten kommer att använda systemet i två olika konfigurationer, båda integrerade på bandvagnen BvS10, för att ytterligare specificera Sveriges framtida behov av rörligt luftvärn.

– Jag är stolt att Sverige väljer Saabs lösning till det här ändamålet. Vi erbjuder ett avancerat mobilt system som skyddar trupperna ute på slagfältet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Saabs MSHORAD är en fordonsspecifik lösning som används för att snabbt och effektivt identifiera, konfrontera och neutralisera hot i luften, inklusive obemannade flygfarkoster (UAV:er) och bepansrade helikoptrar. Systemet består av en mobil radarenhet baserad på Saabs Giraffe 1X-radar och en mobil eldenhet baserad på Saabs robotsystem RBS 70 NG. Enheterna är integrerade med Saabs ledningssystem för markbaserat luftvärn, GBAD C2.