Räntemarknadens förändrade syn

Under de senaste veckorna har räntemarknadens förväntningar på Riksbankens styrränta genomgått betydande förändringar. Dessa justeringar har skett i skuggan av en turbulent börs och en svag kronutveckling. Nu ser det ut som att den första räntesänkningen, efter de dramatiska höjningarna som sågs under 2022-2023 från 0 till 4,00 procent, inte kommer att ske förrän i maj. Prissättningen indikerar en 88 procentig sannolikhet för detta scenario, enligt en rapport från SEB:s räntestrateg Amanda Sundström.

Minskande sannolikhet för tidig sänkning

Intressant nog har sannolikheten för en räntesänkning redan i mars nästan helt försvunnit från marknadens beräkningar. Denna sannolikhet ligger nu på blygsamma 8 procent, en kraftig minskning från 88 procent för bara en månad sedan. Denna utveckling tyder på en ökad försiktighet bland investerare och en omvärdering av Riksbankens potentiella agerande.

På längre sikt blir det färre och mindre sänkningar

Marknadens förväntningar angående omfattningen av Riksbankens räntesänkningar har också justerats nedåt. Mot slutet av 2024 antyder nu prissättningen en styrränta på 2,75 procent, jämfört med 2,40 procent som förutspåddes för en månad sedan. Ännu längre fram, vid slutet av 2025, förväntas styrräntan ligga på 2,24 procent, vilket är betydligt högre än tidigare förväntade 1,86 procent. Detta tyder på att marknaden nu förväntar sig nästan två räntesänkningar färre än vad tidigare prissättning antydde.

Sammanfattningsvis tyder den senaste tidens utveckling på räntemarknaden på en växande osäkerhet och en mer försiktig syn på Riksbankens framtida penningpolitik. Denna justering av förväntningar kan ha betydande effekter på såväl finansmarknaderna som den bredare ekonomin.