Bostadssajten Booli har tittat på hur installation av bergvärme påverkar värdet av ett hus. Statistiken är framtagen genom att undersöka hur mycket Boolis statistiska värdering skiljer sig mellan hus med bergvärme och hus utan bergvärme. En jämförelse av alla försäljningar i landet visar att bergvärme är värt ca 115 000 kronor.

– Den som funderar på att installera bergvärme bör självklart göra en kostnadskalkyl utifrån sitt eget hus och sin egen mark. Men för den som har möjlighet visar vår analys att man kan få tillbaka en stor del av sin investering. Framförallt brukar ju bergvärme sänka de löpande uppvärmningskostnaderna man har – och är dessutom bättre för klimatet än många andra uppvärmningsmetoder, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Ett hus med bergvärme säljs till högre pris i relation till värderingen, än vad ett hus utan bergvärme gör. Uttryckt i procent varierar det ganska mycket – från 3 % i Stockholms län till nästan 12 % i Norrbotten. Uttryckt i kronor ligger det mer konstant. Det visar på att värdeökningen som installerad bergvärme ger inte är korrelerad till husets värde, utan till kostnaden för installationen.

– Exakt hur värdehöjande det är med bergvärme varierar över landet. Flest kronor får man i Stockholms och Västmanlands län, minst får man i Värmland och Örebro. Sett till snittet i landet får man ca 115 000 kronor mer för sitt hus om det har bergvärme – i Stockholm kan bergvärme öka husets värde med upp till 180 000 kronor, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli.