Lågkonjunkturen har nått Sverige, en period som karaktäriseras av flera faktorer, varav de mest uppenbara är en dämpad tillväxt i produktionen och ökad arbetslöshet. – När företag drar ned på personal är det en grupp som är särskilt utsatt och det är de äldre. För många kan en uppsägning betyda långtidsarbetslöshet eller leda till förtidspensionering vilket kan få en stor påverkan på pensionen, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Trifa Chireh förklarar nedan hur arbetslöshet kan påverka din pension.

Om en individ som är anställd inom den privata sektorn och har en månadslön på 40 000 kronor blir arbetslös vid 60 års ålder och inte lyckas hitta ett nytt jobb innan 65 års ålder, kommer deras pension att vara 21 600 kronor per månad under resten av livet. Om personen istället hade fortsatt att arbeta fram till 65 års ålder skulle pensionen ha varit 24 200 kronor per månad. Det utgör en skillnad på 2 600 kronor i månaden eller 31 200 kronor per år enligt detta exempel.

Det är viktigt att notera att om du blir arbetslös påverkas inte bara din omedelbara inkomst. Även din framtida pension minskar, särskilt för dem som har en pensionsform som är baserad på premieinsättningar.

– Pensionen i Sverige bygger på de inkomster du haft under ditt yrkesverksamma liv och arbetslöshet och ofrivillig pensionering i slutet av karriären blir därför en dyr affär för den som drabbas. Blir du av med jobbet under ett par år betyder det tusenlappar mindre i pension per månad, säger Trifa Chireh.

En ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen bekräftar också att många äldre personer har svårigheter att få anställning och att de regelbundet väljs bort i rekryteringsprocesser. För närvarande ligger sysselsättningsgraden för personer mellan 55 och 64 år på 77 procent, jämfört med 91 procent för personer mellan 45 och 54 år.

Med tanke på att arbetslösheten just nu stiger och många äldre drabbas kan förtidspensionering bli den enda utvägen för många att klara sig ekonomiskt, säger, Trifa Chireh;

Tar ut din pension flera år innan du fyller 66 år påverkas pensionen som kommer att bli lägre. Anledningen är att pensionen måste betalas ut under fler år. Du betalar dessutom högre skatt på din pension när du tar ut den tidigare än 66 år.

Trifas tips på hur du klarar arbetslöshet bäst:

  • Anslut dig till en A-kassa om du ännu inte är medlem. Om du hamnar i arbetslöshet utan medlemskap i en arbetslöshetskassa får du endast en grundläggande ersättning som är väldigt låg.
  • Komplettera din A-kassa med en inkomstförsäkring. Genom att kombinera dessa kan du få upp till cirka 70–80 % av din tidigare lön.
  • Utforska möjligheten att söka omställningsstöd från omställningsorganisationer som Trygghetsrådet eller Omställningsfonden. Dessa organisationer kan erbjuda både utbildning och ekonomiskt stöd. Dessutom bör du undersöka extra stödmöjligheter hos Arbetsförmedlingen, som Nystartsjobb, särskilt om du är över 55 år.
  • Kontrollera hos Försäkringskassan om du har rätt till bostadsbidrag.
  • Försök ansöka hos din bank för att temporärt slippa amortera på eventuella lån. Detta kan frigöra en del pengar för att möta den minskade inkomsten.
  • Om du inte lyckas hitta en heltidsanställning kan deltidsjobb eller frilansuppdrag vara ett alternativ för att fortsätta arbeta och på så sätt få in någon form av inkomst.
  • Fundera på att börja ta ut en del av den allmänna pensionen. Om din ekonomiska situation är ansträngd för tillfället eller om du saknar en buffert kan det vara en möjlighet att delvis eller helt ta ut den allmänna pensionen, särskilt om du har nått en ålder där detta är möjligt (63 år för 2023). Tänk dock på att ersättningen från arbetslöshetskassan minskar eller upphör om du tar ut pension samtidigt som du får ersättning från arbetslöshetskassan.
  • Överväg att avstå från återbetalningsskyddet på dina tjänstepensioner och därigenom öka din pension med upp till 10 procent. Kontakta ditt pensionsbolag för mer information.
  • Granska ditt försäkringsskydd, särskilt dina personförsäkringar såsom olycksfalls- och sjukförsäkringar, när du inte längre är anställd. Detta för att säkerställa att du har tillräckligt skydd under den här perioden.