Antalet bostadsrättsföreningar i Stockholmsregionen som höjer avgiften efter årsskiftet har ökat markant jämfört med föregående år. Från 1 januari höjs den genomsnittliga avgiften med 5 procent. Det visar nya siffror från HSB Stockholm.

– Bostadsrättsföreningar i Stockholm har av tradition varit måna om att hålla nere avgifterna, vilket varit möjligt med normala energikostnader och nollränta. Nu är sötebrödsdagarna över, avgifterna måste upp, säger Cecilia Jutell, analytiker på HSB Stockholm.

Siffrorna visar att drygt hälften (57 procent) av de 680 bostadsrättsföreningarna med ekonomisk förvaltning hos HSB Stockholm höjer avgiften från årsskiftet. Andelen föreningar (387 st) som höjer avgiften ökar därmed med 269 procent, jämfört med föregående år (105 st). 45 procent av föreningarna höjer avgiften med 1-5 procent, 37 procent med 5-10 procent, 12 procent med 10-15 procent, och 6 procent med 15 procent eller mer.

En styrelse kan i praktiken justera avgiften varje kvartal, men praxis är att det görs vid årsskiftet. Den genomsnittliga höjningen bland de som höjer avgiften är 8 procent, och bland det totala antalet föreningar höjs avgiften med 5 procent. Oroande, menar Cecilia Jutell, med tanke på att ingen förening är oberörd av stegrande elpriser, höjda taxor för fjärrvärme och vatten, och stigande räntor.

– Sett till föreningarnas räntekänslighet, som i snitt är åtta procent, hade jag hade velat se en högre genomsnittlig höjning. Men det som förvånar mig mest är att knappt hälften av föreningarna sitter still i båten och lämnar avgiften oförändrad. Det är inte ett alternativ just nu, säger Cecilia Jutell.

En oförändrad avgift innebär inte per automatik att en förening inte klarar av sin likviditet. Vad som däremot påverkas när drift- och räntekostnader ökar är det viktiga sparandet till framtida underhåll. Ett lägre sparande innebär att föreningarna är sämre rustade inför kommande stora renoveringar av exempelvis stammar, tak och fasader.

– Höjningarna är försiktiga, varför vi lär se ytterligare avgiftshöjningar under nästa år. Det är också vårt råd till styrelser, att höja avgiften successivt. De kommande åren behöver styrelser arbeta mer aktivt med avgiftsnivån och hur den utvecklas över tid, säger Cecilia Jutell.

Läs mer om boprisförväntningarna här!