Investeringsexperten avslöjar fem framgångsnycklar för hur du hittar investerare till ditt företag i en tid där många är mer försiktiga med sina placeringar. Som Venture Builder vet vi att en solid företagsinfrastruktur är avgörande för överlevnad och framgång. Det handlar inte bara om att ha en bra produkt eller tjänst, utan också att ha metoder och processer på plats som gör det avsevärt mycket enklare för dig att driva bolaget framåt i rätt riktning, menar Michael Proszynski, Investment Manager på Hidden Dreams.

Investeringsexpertens fem framgångsnycklar

Samla bevis som verifierar din affärsidé

Innan investerare överväger att finansiera din startup vill de se bevis på en djup förståelse av marknaden, ett starkt behov av din tjänst och andra tecken som visar varför ditt företag har potential att generera en stark avkastning på investeringen. Särskilt i dagslägets investeringslandskap. Ett tillvägagångssätt är att ”sälja först och bygga senare”, vilket kan ge tidig marknadsvalidering och hjälpa till att bygga trovärdighet för ditt erbjudande innan du investerar i dyr produktutveckling.

Gör en behovsanalys

Även om investerare kan tillhandahålla nödvändigt kapital, är det inte det enda en startup behöver för att lyckas. Undersök de utmaningar och möjligheter som din startup står inför och leta efter investerare som kan hjälpa till att fylla dessa behov. Överväg att ta in mindre kapital från engagerade privata investerare som istället kan tillhandahålla expertis och öppna viktiga dörrar som hjälper er startup att snabbare nå ut på marknaden.

Börja vid rätt tidpunkt

Timing är en essentiell pusselbit eftersom du behöver uppnå vissa mätbara milstolpar för att ha ett övertygande investeringscase. Börja spana in investerare i god tid innan du påbörjar din kapitalanskaffning, helst när du har fart och medvind i företaget. Leta efter investerare när du har levererat på dina initiala mål, har dina första kunder på plats och har en tydlig tillväxtväg framåt.

Bygg ditt teams kredibilitet

Investerare tittar inte bara på potentialen i en affärsidé utan också på teamet bakom den. Lyft ditt teams erfarenhet och kompetens, rekrytera ett välkänt branschnamn till styrelsen för att göra en ytterligare trovärdighetsinjektion i ditt bolag. Det behöver vara tydligt för en investerare varför ditt team är de bästa personerna för att uppnå de mål ni satt upp.

Öva, öva, öva

Din pitch ska klarligen förklara vad den efterfrågade finansieringen kommer att leda till och hur du har hittat en affärsmöjlighet som du kan skala med en konkurrensfördel. Öva exempelvis inför din styrelse innan du pitchar för investerare och var beredd på att noggrant behöva förklara hur ditt bolag sticker ut på marknaden. Utöver att din pitch ska vara professionell och engagerande är det viktigt att pitchen svarar på investerares vanligaste frågor.