Rusta IT-system har fortsatt stora störningar till följd av en incident som inträffade hos deras hostingleverantör Tietoevry den 20 januari 2024. För närvarande finns det ingen klar prognos från Tietoevry gällande när dessa driftstörningar kan vara helt åtgärdade. Rusta arbetar aktivt med att implementera temporära lösningar för att minska de negativa effekterna av dessa störningar på deras verksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Negativ finansiell påverkan

Rusta upplever en betydande negativ påverkan på sin försäljning till följd av IT-störningarna. Bolaget bedömer att det totala försäljningstappet för januari månad uppgår till cirka 70 miljoner SEK, med en negativ påverkan på EBITA på ungefär 30 miljoner SEK. Effekten av dessa störningar på Rustas resultat för fjärde kvartalet är fortfarande osäker, men förväntas vara materiell. Tiden är en avgörande faktor, och ju längre störningarna varar, desto större blir de negativa konsekvenserna för Rustas värdekedja och försäljning.

Påverkan på verksamheten

Följande punkter sammanfattar de huvudsakliga problemen som Rusta står inför till följd av IT-störningarna:

  • Brist på prognos: Rusta har för närvarande ingen information från Tietoevry om när systemstörningarna kan vara fullständigt lösta.
  • Negativ försäljningspåverkan: Det finns stora begränsningar i systemen för varuförsörjning till varuhusen, vilket påverkar försäljningen negativt. Dessutom begränsas Rustas förmåga att bedriva effektiv marknadsföring, då både hemsidan och systemen för kundklubben är otillgängliga.
  • E-handelsproblem: Rustas e-handelsplattform har varit otillgänglig sedan störningarna började.
  • Begränsad kassakapacitet: Förmågan att hantera kassatransaktioner i varuhusen är begränsad.

Åtgärder och fortsatt drift

Trots dessa utmaningar håller Rustas varuhus öppet enligt ordinarie öppettider på alla marknader, och de accepterar alla vanliga betalsätt. På grund av svårigheterna med varuhusförsörjningen har Rusta beslutat att skjuta upp öppningen av det nya varuhuset i Sala, som ursprungligen var planerad till den 20 mars, med två veckor.

Dessutom har Rusta polisanmält det dataintrång som låg till grund för dessa IT-störningar, vilket visar på allvaret i situationen och deras strävan att hantera den på bästa möjliga sätt.